COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Consell de la Policia de 14 de juny 
 
Us fem un resum dels punts més importants del consell de la policia del passat divendres 14 de juny.

Convocatòries
Ens avancen el nou cronograma 2024-2025. Destaquem:
  1. Previsió per a la pròxima promoció Inspector/a 50/24 per al quadrimestre de 2024.
  2. Noves oposicions (territorialitzades) caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a per al segon trimestre de 2025.
  3. Promocions en curs, promoció (28/24) sotsinspector/a nomenament el 26 de maig.
  4. Promoció (27/24) sergent/a finalització període de pràctiques 9 de setembre d'enguany.

Oferiment provisional de lloc de treball per a la categoria de Sotsinspectors/es.
Com a SEIME-FEPOL, el passat 8 d'abril ja vàrem presentar un escrit per reclamar i denunciar una sèrie de defectes que, al nostre entendre, no són admissibles en un oferiment tan important com aquest, podeu consultar el nostre comunicat: https://seime.cat/seimeweb/article?item=r79WGF4eiH0z/6T/BHE_suma_jQ==

Durant el Consell hem tornat a exposar les problemàtiques. Hem reclamat que tots aquests fets denunciats es tinguin presents de cara a l'oferiment per a la nova promoció de la categoria de sergent/a. Reclamem que el procés de resolució i adjudicació sigui transparent, donada la transcendència i afectació tant a escala professional com personal dels i les sotsinspectors/es participants.

Pla d'estiu
Ens comuniquen que es preveu lots d'hores extres per pal·liar la manca d'efectius en altres serveis i unitats a banda de les comissaries que han quedat recollides en el pla d'estiu 2024.
Des del SEIME-FEPOL hem reclamat que les hores siguin administrades des de les regions, perquè siguin derivades a les unitats i comissaries del territori on més falta facin.

Millores retributives
Hem reclamat l'obertura de negociacions per a millores retributives, especialment que tinguin en compte l'actual situació de desequilibri retributiu entre escales i especialitats. I, com a més rellevant, els nivells retributius dels llocs de comandament de l'escala intermèdia com és el cas de la categoria de sotsinspectors/es. No volem que mesures que es van plantejar durant les negociacions per millorar les retribucions i la situació dels membres de l'escala intermèdia quedin en l'oblit. https://seime.cat/seimeweb/article?item=SrZ7RmtYYnUegaxoYxVrpA==

I hem recordat al departament la necessitat d'establir, o millor dit, continuar la mesa de negociació:
- Primer, perquè se'ns va dir que després de la signatura de l'Acord de 31 de juliol es començaria a negociar la part important de les condicions laborals (encara estem esperant).
- Segon, perquè, malgrat que amb mossos no s'ha convocat més la Mesa de Negociació, sí que es va fer per altres col·lectius professionals com presons havent quedat dissolt el Parlament de Catalunya.
- Tercer, perquè se'ns va assegurar que no era possible incrementar les retribucions de manera lineal, la qual cosa ha quedat desacreditada amb l'acord de presons (increment lineal en el complement específic d'un mínim del 13%, més un 9% addicional per a segons quins llocs).

Remarquem que si el passat mes de març, conjuntament amb la plataforma SOtS per la dignitat, des del SEIME vàrem fer arribar al MH Conseller d'Interior i al Director General de la Policia més de 200 escrits de sotsinspectors/es mostrant el seu malestar i sentiment de greuge.


Mesa general de la Funció Pública
Se’ns informa que ja està publicada l’oferta d’ocupació pública i que, en relació a l’Acord que l’Estat va signar amb les centrals sindicals UGT i CCOO, no es té coneixement encara de quan s’aplicarà l’increment retributiu del 2%. En quan a la reclamació de FAS i plans de pensió se’ns torna a manifestar que encara segueixen retallats per la Llei de Mesures.


Premi de vinculació
Finalment, aquest any es mantenen les retribucions derivades del premi de vinculació. L'Administració amb connivència amb alguns sindicats volien forçar el tancament d'un Pla de carrera de mínims on farien un pagament el juny de 2024, però el premi de vinculació deixaria de pagar-se en tractar-lo de "no legal". Ara com ara, torna a ser legal. Així ens queda clar, per tant, que tot es redueix a una qüestió purament de voluntat política. Si volen, poden donar habilitació legal al premi de vinculació. Però si volen, poden carregar-se'l. De tots nosaltres dependrà.

Complement de productivitat 2024
La SGRH ha presentat en el Consell  l'escrit de proposta d'acord per al complement de productivitat de 2024. El text no difereix en res a la regulació anterior del complement de productivitat de 2023, llevat d'una referència important per assegurar un complement de productivitat (pel que fa a quantitats), igual que la resta de persones funcionàries de la Generalitat de Catalunya.

Aquests han estat els punts més rellevants de l'última sessió ordinària del Consell de la Policia. Per qualsevol pregunta o aclariment restem a la vostra disposició, recordeu que ens podeu fer les consultes o aportacions en el següent enllaç: https://seime.cat/seimeweb/truquem
 
NÚMERO DE COMUNICAT:34/2024 
DATA:17 de Juny de 2024
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies