COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió amb la Comissaria General d’Informació de 27 de setembre del 2023  
 
Avui, 27 de setembre del 2023, ens hem reunit amb  els responsables de la Comissaria General d’Informació, el servei d’administració i els sindicats com a representants de la part social. Essent els punts més rellevants els següents:

-Sobre l'aplicació del nou Decret d'Estructura ens responen que no poden pronunciar-se, ja que no hi ha res oficial i no poden avançar res. Des de la Comissaria General de Planificació Tècnica ens comenten que ho desconeixen.

-Per part del Seime sol·licitem informació sobre com quedaran els sotscaps de les àrees, tant a nivell regional com territorial. Ens responen que, avui en dia, no hi ha res del cert sobre la nova estructura organitzativa.

-Amb relació a futurs concursos per la CGINF ens fan saber que actualment s'està fregant la plena ocupació. Tot i això, estan pressionant per tal que es convoquin places de seguiments i vigilàncies per poder regularitzar la situació dels efectius que hi treballen. També ens comuniquen que estan interessats a convocar places per analistes per créixer en alguns àmbits concrets.

-Des del Seime preguntem què passarà amb els caps d'unitat de la CGINF quan entri en vigor el nou acord signat per altres sindicats, ja que aquest només contempla de forma explícita una millora pels efectius contemplats a la RLT com a base, excloent d'aquesta manera  els efectius de l'escala intermèdia que fan tasques de cap d'unitat. Ens responen que són conscients d'aquesta problemàtica i ens comenten que el Cap de la Comissaria General ho ha elevat a l'òrgan competent per tal de poder trobar una sortida. 
No entenem per quin motiu s'ha exclòs a bona part de l'escala intermèdia en aquest acord, de no corregir-se crearia un greuge que provocaria estralls en tots aquells afectats de la nostra escala de comandament. 
Per a més informació d'aquesta problemàtica podeu consultar el següent comunicat: https://seime.cat/seimeweb/article?item=lcmb56Y1Kl1TvfQtz5jlDA==

-Per acabar ens comenten que totes les qüestions que tinguin a veure amb el parc mòbil, com per exemple, la renovació de vehicles o l'antiguitat de les motos s'han de traslladar a la subcomissió escaient.

Per a més informació en dubteu a posar-vos en contacte amb el vostre delegat de referència o mitjançant el formulari "Et truquem" de la nostra web.    
 
DATA:27 de Setembre de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies