COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Perversions de l'acord sobre conciliació i millores retributives del CME 
 
La signatura de l'acord sobre "Conciliació i millores retributives del Cos de Mossos d'Esquadra" per part d'algunes organitzacions sindicals ha deixat en una situació d'indignació i desconcert a molts comandaments de l'escala intermèdia:

El punt núm. 9 de l'acord diu:
"Increment retributiu de la família professional d'investigació. Els llocs base de la família professional d'investigació s'incrementen en un nivell retributiu:

- Nivell 2, passen a classificar-se com nivell 3
- Nivell 3 passen a classificar-se com nivell 4 


Per una banda, aquesta mesura  suposa una millora econòmica a comandaments de la família d'investigació, però per altra banda crearà una situació perversa en les retribucions dels comandaments que ocupen llocs de cap d'unitat: especialment sergents/es i també sotsinspectors/es.

Com a exemple en unitats que pertayen a la família d'investigació on hi hagi dues figures de sergent, el sergent cap d'unitat té unes retribucions de C18.b, mentre que el sergent que ocupa el lloc base d'investigació passarà amb l'entrada en vigor d'aquest acord a cobrar C18.3, aproximadament uns 1709€ més sense tenir les responsabilitats inherents al càrrec de cap d'unitat.

Un altre exemple en unitats territorials i centrals  de la familia d'investigació (això inclou també informació,científica...) on hi hagi dues figures de sergent, el sergent cap d'unitat té unes retribucions de C18.c, mentre que el sergent que ocupa el lloc base d'investigació passarà amb l'entrada en vigor d'aquest acord a cobrar C18.4, aproximadament uns 790,7€ més sense tenir les responsabilitats inherents al càrrec de cap d'unitat.

Des de la nostra organització sindical veiem del tot incomprensible que els comandaments que assumeixen les responsabilitats com a caps no s'hagin tingut en compte en la negociació d'aquest acord i per aquest motiu demanarem a la SGRH que corregeixi aquesta situació abans que entri en vigor l'acord i ocasioni aquestes desigualtats retributives entre comandaments de base i comandaments caps d'unitat.

Consel executiu del SEIME

25/09/2023
                                                      
DATA:28 de Setembre de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies