COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió Regional RPMS 
 
Ahir 19 d'octubre va tenir lloc la reunió amb els Caps de la RPMS i la Cap d'administració regional. Us fem un resum dels punts tractats durant la reunió:

Garraf 3.
Des del SEIME vàrem exposar que actualment únicament hi ha tres sotsinspectors fent les tasques de Cap de torn Regional Operatiu, i tot i que entenem la importància que donen aquest servei, la nostra organització sindical prioritza les condicions de les garanties laborals dels companys adscrits aquest servei.
Tant el Cap regional i el sot cap regional van expressar la rellevància del cap de torn regional operatiu i la necessitat de potenciar aquesta figura per això volen prioritzar la cobertura del CTOR abans d'altres llocs pendents de cobertura a la regió.

Manca de sergents/es en funcions de cap de torn.
Van preguntar quina és la cobertura actual i quants sergents falten per cobrir els llocs de treball de cap de torn.
Ens van facilitar les dades actuals de la cobertura i de la cobertura real, a hores d'ara la RPMS té una cobertura de 111 sergents/es, i només els consten 93 reals, estan en menys 18 sergents/es.

Manca de caps d'unitat a la Regió.
Ens comuniquen que tenen pendent cobrir tres llocs cap UI Cornella i el Prat i Cap d'Oac de Cornella. De moment no poden fer oferiments, ja que estan a l'espera de directrius per aplicar la instrucció 6/2022, de 26 de juliol sobre oferiments provisionals.

Trasllat Àrea regional de recursos operatius (ARRO).
Preguntem per la previsió del trasllat de l'ABP d'Esplugues a les noves dependències de l'aeroport del prat dels efectius d'ARRO.
Ens comuniquen que l'edifici està, però queda pendent signar l'acord perquè es pugui fer el traspàs formal i que també resta fer les obres de les dependències i equipaments per part nostre. Per aquest motiu no hi ha una data prevista.

Increment d'efectius de l'ABP del Prat de LL.
Ens comuniquen que són conscients de l'increment de detinguts que provenen de l'aeroport del Prat dels tres cossos de policia.
Tanmateix, ens diuen que CSUCOT i Prefectura tenen coneixement sobre aquest tema i estan a l'espera del seu pronunciament.
Ara per ara han gestionat una furgoneta de trasllats de detinguts per fer els trasllats dels detinguts.

Manca d'efectius Sala regional de comandament.
Es fa petició d'efectius i d'hores extres, ja que durant el mes de setembre el nombre d'efectius sembla que ha baixat i ha augmentat la càrrega de feina considerablement, fins i tot hi ha hagut episodis on ha calgut l'activació del servei mèdic per atendre companys/es amb estat d'ansietat.
Els caps de la Regió ens manifesten que durant els períodes d'estiu havien demanat hores per la sala amb resultat negatiu, actualment possiblement amb la resolució del concurs general tinguin millors números, han de marxar 26 persones a altres destins, i s'incorporarien 32 efectius més 2 de resultes dels oferiments de sales.
Però fins que no es facin totes les incorporacions que estan pautades per períodes diferents no es pot saber si s'augmentarà finalment el nombre d'efectius actuals.

Dipòsit i destrucció de plantes de Cànnabis.
El sot cap de la regió ens comunica que hi ha una persona de l'escala executiva en segona activitat dedicada en exclusiva al control i gestió dels comisos efectuats per les diferents unitats, en especial tema dates i diligències per fer la destrucció dels comisos.
I que com a norma per aquesta regió fan la comunicació al jutjat en les diligències del fet que transcorregut un mes i mig procediran a la destrucció del cànnabis comissat, com també mirant de fer les gestions per tenir l'autorització per la seva destrucció in situ.

Consell Executiu del SEIME
 
NÚMERO DE COMUNICAT:105/2022 
DATA:20 de Octubre de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies