COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL, SEGONA ACTIVITAT 
Reunió sobre segona activitat 
 
Dijous passat es va reunir la Comissió Permanent de Segona Activitat (COPSA). A continuació, us traslladem els temes més rellevants:

• Llocs de Segona Activitat:
Avui en dia, hi ha 497 agents del CME en situació administrativa de la Segona Activitat, dels quals 50 són sergents/es i 31 sotsinspectors/es. Per edat trobem 30 sergents/es i 26 sotsinspectors/es, mentre que per causes mèdiques hi ha 20 sergents/es i 5 sotsinspectors/es. Hi ha 55 expedients en tràmit, 35 per edat i 20 per causa mèdica. Hi ha 10 places a la RLT en tràmits de modificació. Ens trobem davant una mitjana mensual de 15 sol·licituds de segona activat al mes.
Com a dada rellevant hi ha una previsió el 2037 d’uns 9000 efectius operatius, mentre que la resta podrien estar en segona activitat si així ho sol·licitessin. Davant d’aquesta situació hi ha una bona part de la solució en la jubilació anticipada, la qual deixaria lliures llocs susceptibles de ser ocupats en segona activitat. Esperem que finalment totes les parts implicades s’avinguin a desencallar els tràmits que portarien a la realització d’un Reial decret que ens resolgués el que, ara per ara, és la nostra màxima prioritat: la jubilació anticipada.

• Llocs de Suport No Policial (TSnP):
Avui en dia hi ha 303 llocs de TSnP ocupats i s’estan tramitant 42 expedients. A l’escala intermèdia trobem 22 places de tècnic/a intermedi/èdia de suport.
A les dades que ens faciliten s’observa un creixement exponencial de la demanda de llocs de suport no policial els darrers 4 últims anys. Només aquest últim any, contant els que estan en tràmit, hauran passat 98 persones a fer tasques de TSnP.
Per aquest motiu, ens comenten que si no hi ha una flexibilitat, per part d’aquell que insta el passi a TSnP, l’expedient per trobar una plaça de suport no policial s’alentirà per la dificultat que comporta trobar un lloc adequat a les característiques de cadascú/na, la qual cosa podria provocar que el/la sol·licitant d’un lloc de TSnp pugui quedar un llarg període de temps cobrant exclusivament la part de la seguretat social, problema que s’agreuja encara més en la nostra escala de comandament per l’especificitat i nombre de persones. Hem de recordar que les places de tots aquells que passen a TSnP es creen adhoc i no poden ser ofertes.
Sobre les tasques a realitzar pels TSnP ens comenten que les funcions mai han estat definides, motiu pel qual, trobem conflictes a causa de les diferents interpretacions legislatives.
També ens fan arribar que el model d’externalitzar places de TSnP està arribant al seu límit, ja que és insostenible el pagament de nòmines a altres departaments a conseqüència de l’augment exponencial esmentat.
Ens exposen que el model actual s’ha esgotat, motiu pel qual, s’hauran de buscar nous models a partir d’ara. Avui en dia, la persona que passava a fer tasques de TSnP i demanava tornar al Cos se l’informava que se l’intentaria assignar una plaça, preferentment, en la seva última destinació, i si no era possible a la regió policial. El nou model inclou una llista de destinacions amb tots els destins disponibles. Alguns seran d’especialitat i podrà haver-hi una entrevista com a prova d’accés. L'encaix es mirarà a escala individual, prioritzant sempre els que encara no tenen un lloc assignat sobre aquells que volen fer un canvi de destinació. Cal tenir present que l’encaix dependrà, tal com hem comentat abans, en la capacitat de flexibilització de les de persones que instin el passi a places de TSnP.

Consell executiu del Seime.
20 de setembre del 2021.
 
DATA:20 de Setembre de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies