COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Sessió extraordinària del Consell de la Policia. 
 
Avui ha tingut lloc la sessió extraordinària del Consell de la policia , sol·licitada per totes les organitzacions sindicals amb representació en el si del Consell davant dels casos denunciats per abusos sexuals.

En primer lloc, de nou volem expressar la nostra solidaritat i respecte vers les companyes que han estat víctimes d'abusos sexuals, fets que han motivat la realització del Consell d'avui.
D'entrada posem en rellevància que el consell s'hagi fet de forma virtual i no de forma presencial. Dit això, el president del consell (conseller d'Interior) ha demanat disculpes i ha argumentat aquest fet, ja que dues de les persones que presumiblement havien d'intervenir de forma important, no podien fer-ho presencialment per causa mèdica, com ha estat en el cas del secretari del departament.

En segon lloc, el conseller Amorós ens ha fet un relat des del dia que es va tenir coneixement dels fets, de les actuacions preses pel departament, de com i quan s'han tingut coneixement de les tres denúncies fetes fins a la setmana passada, i en especial de com s'ha fet l'acompanyament i seguiment de les víctimes.

Els fets denunciats presumptament van ser comesos durant l'any 2019. El primer cop que es va tenir coneixement va ser el febrer de 2020 amb una primera denúncia dels fets, fins a arribar a maig 2022 que a posterior de la segona denuncia i d'una tercera denúncia es procedeix a la detenció del metge del servei de vigilància de la salut laboral del departament.

El secretari del departament ens ha informat de les mesures preses pel departament arran de la primera denúncia fins a la segona i tercera denúncia i que en aquests moments hi ha dos nous casos més.
Durant aquest temps (febrer 2020 al maig 2022) des del departament han actuat amb diferents mesures cautelars (el 2020 fent que les visites mèdiques es facin amb la presència d'una infermera, 2021 obligant a fer visites únicament programades amb antelació, no fer visites a dones, i en 2022 abans de la detenció la mesura de separació de servei).

A partir de l'agost de 2021 després de dos canvis en l'equip de govern de la conselleria d'interior sembla que el departament decideix donar suport i assessorament jurídic a la primera víctima i fa que el departament la representi legalment.
Fins a març de 2022 no s'obre el protocol d'assetjament laboral i no actua la comissió de valoració de l'assetjament sexual (COVAS).

Arran de la segona denuncia el departament d'interior obre un expedient i efectua la mesura de separació de servei del metge.

Des del SEIME valorem després de les explicacions donades els següents extrems :

1) Creiem que inicialment no s'ha actuat amb prou contundència, ni de forma ràpida ni àgil per erradicar casos com els denunciats.

2) Pensem que cal millorar la cobertura, l'assessorament i el seguiment de les víctimes.

3) No entenem com la comunicació i la denúncia d'uns abusos sexuals dins del departament d'interior, a banda de ser denunciats via penal, no han estat investigats des de la primera comunicació per membres de la PGME.

4) Les organitzacions sindicals, a banda del manteniment de la discrecionalitat i anonimat que cal en aquests casos, no poden únicament ser coneixedors en el comitè de seguretat i salut de quan s'obre, i de quan es tanca la COVAS , per a nosaltres és insuficient, d'aquesta forma no podem exercir cap control sobre les actuacions i mesures preses. Cal que formen part de la COVAS.

5) És evident que el protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual necessita una revisió i una millora, com a mínim pel que fa a l'acompanyament i seguiment de les víctimes i com pel tema de la via penal i de com cal actuar amb el personal no adscrit a la PGME.

Des del SEIME esperem que de manera immediata es facin els canvis oportuns respecte d'aquelles qüestions que, en la gestió dels casos apareguts, és evident que han fallat. El resultat d'avui no pot quedar en un simple "ja hem fet el Consell i aquí no ha passat res", ja que si una cosa ha quedat en evidència avui és la necessitat d'aplicar els canvis necessaris que evitin per sempre més  que els sentiments de soledat patits per algunes de les víctimes es tornin a produir.

Consell executiu del Seime
2 de juny del 2022
                                                
NÚMERO DE COMUNICAT:65/2022 
DATA:2 de Juny de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies