ALTRES 
Modificacions Portal ATRI 
 
Us adjuntem les dades facilitades per la SGRH sobre la posada en marxa d'una nova versió de les funcionalitats transformades de l'apartat de retribucions a ATRI, que s'engloba dins del projecte de transformació d'alguns dels serveis d'ATRI amb els objectius d'actualització tecnològica i millora de la usabilitat; d'adequació del menú per fer-lo més senzill, agrupant funcionalitats i de funcionalitats més intuïtives.

En línies generals els canvis es concreten respecte de l'usuari, principalment en els apartats següents:

• Informació: La informació general de la nòmina queda separada en un únic grup d'informació on es mostren les taules retributives i un apartat d'informació.

• Nòmina i altres abonaments: Unificació de la consulta de la nòmina, sense diferenciar entre l'actual i les anteriors o la consulta del rebut. Única opció de nòmina que simplifica la seva usabilitat.

• IRPF: Separació de la gestió de l'IRPF del que és la consulta de la nòmina i els seus acumulats dins d'un grup diferenciat de menú. Unificació de la consulta i evolució de l'IRPF en una única opció des de la qual, amb la informació visible, es pugui demanar la modificació.

• Pla de pensions: Transformació de la funcionalitat de consulta del Pla de pensions Així mateix, per tal de poder consultar el detall de les hores extraordinàries i els triennis abonats en la nòmina, en la visualització de la nòmina trobareu a peu de pàgina l'apartat "Opcions" amb el desplegable corresponent per fer la consulta.
 
DATA:14 de Febrer de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies