COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Menyspreu cap als nous sergents/es! 
 
Avui en dia, companys i companyes que han superat la fase de formació a l'ISPC de la convocatòria de promoció per a la categoria de sergent/a 47/23, es troben realitzant la fase de pràctiques i han estat assignats a unitats de seguretat ciutadana arreu del territori.

Recordem que per realitzar aquesta fase de pràctiques, a banda de superar el curs de formació, han de realitzar la corresponent formació que acredita i homologa la utilització de les pistoles conductores d'energia, l'ús de la càmera de gravació i equips DEA. També són nomenats funcionaris de la categoria de sergent/a en pràctiques.

Segons les mateixes bases de la convocatòria, la fase de pràctiques és obligatòria i eliminatòria, i consisteix en la realització de pràctiques en llocs de treball de la categoria de sergent/a de l'escala intermèdia del cos de Mossos d'Esquadra, durant quatre mesos com a màxim, amb una presència mínima real de servei de 300 hores.

Doncs bé, som coneixedors que han estat donades directrius perquè els sergents/es en pràctiques no assumeixin les funcions de cap de torn, independentment que hi hagi presència o no a l'escamot d'un sergent o sergenta com a cap de torn. Per tant, en el cas que hi hagi habilitat un membre de l'escala bàsica en funcions de cap de torn, els sergents/es no poden d'assumir les responsabilitats pròpies del seu càrrec. 

Això comporta que, dins del període de pràctiques, els sergents/es no poden fer les funcions que la mateixa llei de policia (10/94)  assigna: "Escala intermèdia: el comandament operatiu i la supervisió de les tasques executives de les unitats, els grups i els subgrups policials". Aleshores, què es valorarà durant el període de pràctiques?... el comportament?, com s'integra  dins de l'escamot?... Els nous sergents/es porten al seu uniforme els galons de la categoria de sergent/a!

Hauran de deixar per escrit, davant de qualsevol incidència, que ells han intervingut sense la responsabilitat inherent al seu càrrec? Què passarà si en qualsevol moment són citats a declarar davant de l'autoritat o, fins i tot, davant de la DAI?

Recordem que en les últimes edicions de promoció de les categories de sotsinspector, sergent i caporal les pràctiques es van fer en escamots de seguretat ciutadana assumint les funcions corresponents de la seva categoria.

Demanem que es donin explicacions i que, en tot cas, els companys/es de la categoria de sergent en pràctiques únicament realitzin les pràctiques al costat d'un membre de l'escala intermèdia.


Com a sindicat representatiu de l'escala intermèdia (SEIME-FEPOL) ens sembla tot plegat un sense sentit i un menyspreu cap als nous sergents/es!


Consell Executiu del SEIME
 
NÚMERO DE COMUNICAT:26/2024 
DATA:22 de Maig de 2024
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies