COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió SCC, SAUC i els sindicats policials 23/05/23 
 
S’informa que la intenció  és continuar de manera sistemàtica amb aquestes reunions.
L’orde del dia d’aquesta reunió era extens i per la limitació horària no s’ha pogut realitzar la totalitat dels punts a tractar. La intenció és que al mes de juny reprendre en altre reunió els punts que manquen per tractar.
S’han pogut tractar punts del bloc de Recursos Humans , però no en la seva totalitat.

Decret d’estructura ,  model de sales , nivell 2 :
El Decret ha vist la llum,  però no així la RLT. Per tant se’ns informa que la dependència de les Sales és la Prefectura.
El concepte expressat no es un altre que amb la implantació del nou model existeixi una unificació  procediments , criteris, de sistemes de treball, tot tenint i disposant de la mateixa intranet  i la mateixa xarxa ( pròpia ) , informació i d’aquesta forma i manera, entre d’altres les sales es podrien donar suport entre elles d’una manera àgil. L’ús d’una xarxa pròpia de Sala podria  evitar talls d’aquesta.
Es treballa en la integració de totes les Sales tant a nivell tècnic com a nivell operatiu.
Sobre el NIVELL 2,no poden aportar informació tot afirmant que aquest tema depèn i està lligat al  Pla de Carrera. No hi previsió sobre aquest extrem ara mateix.

Manca de Caps de Torns Regionals:  
Se’ns informa que totes les Sales disposen d’entre 7 i 8 comanaments de l’escala intermèdia , tot reconeixent la problemàtica puntual de la Sala de la RPMS en torn de nit i la seva cobertura laboral i s’afirma que s’està treballant per la solució de la problemàtica .
     
 
DATA:26 de Maig de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies