FORMACIÓ I TEMARIS 
Temari de Sotsinspector/a disponible a la part privada de la nostra web  
 
Ja podeu descarregar (a l'espera de les bases finals) el temari de la convocatòria de Sotsinspector/a d'enguany a la part privada de la nostra web (carpeta temaris). Per descarregar-lo només us heu de registrar (en cas de no haver-ho fet amb anterioritat) i accedir a la carpeta Temaris.
Enllaç:  https://seime.cat/zonaAfiliatsSEIME/           

CURS DE SOTSINSPECTOR/A:
Temari imprès, en carpeta d'anelles, en un sol document amb tots els temes exigits a les bases de la convocatòria. OMPLE LA MATRÍCULA I T'ARRIBARÀ EL TEMARI A L'ADREÇA DE FACTURACIÓ SELECCIONADA DIRECTAMENT DES DE LA NOSTRA COPISTERIA .    https://formacio.fepol.cat/cursos/curs?token=kNFH89rmWIGkwcGkO05vTQ==                           
DATA:5 de Abril de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies