COMUNICATS, JUBILACIÓ ANTICIPADA 
Quins són els punts claus de la jubilació? 
 
"Disposició addicional 20.ª bis. Coeficients reductors de l'edat de jubilació dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra".
En aquesta disposició es recull l'avançament de l'edat de jubilació anticipada amb aplicació de coeficients reductors. En el cas del nostre col·lectiu com el d'altres policies i els bombers, se'ns aplica un coeficient reductor 0,20 per any treballat com a mosso/a d'esquadra. Amb el topall màxim de cinc anys.
Així doncs serà necessari per accedir a la jubilació anticipada a 60 anys, 25 anys cotitzats com a mosso/a d'esquadra. 25 x 0,20 són els cinc anys d'avançament de l'edat de jubilació.
Com pots jubilar-te de forma excepcional als 59 anys?
Si a l'entrada en vigor de l'acord d'avançament de l'edat de jubilació tens cotitzat 35 anys o més com a mosso/a d'esquadra.
Que garanteix que la teva pensió sigui d'entrada calculada sobre el 100% de la base reguladora de la teva nòmina.
1 Que durant el 2021 hagis cotitzat 36 anys a la seguretat social independentment com a mosso/a o en altres feines.
2 En el cas del 2022 hagis cotitzat 37 anys a la seguretat social.
Quin serà el cost ?
Haurem de tenir present que a partir de l'1 de gener de 2022 començarem a pagar el tipus de cotització addicional que marca l'esmentat acord assolit. Aquesta sobre cotització es descomptarà de la nòmina cada mes, la sobre cotització va a càrrec de l'empresa i de les treballadores/rs.
En el nostre cas l'administració abonarà el 8,84% de la base reguladora de la nòmina de cada treballador i cada mosso/a assumirà una sobrecotització d’un 1,76%, passant del 4,7% actual (com tota persona treballadora) al 6,46%.
L'acord també recull la possibilitat que un membre del cos que vulgui acollir-se a la jubilació anticipada, però que a l'hora vulgui seguir exercint una altra activitat laboral, ho podrà fer (motiu pel qual continuarà estant en actiu a la seguretat social). No obstant això, per la seva condició de mosso d'esquadra, mantindrà sempre el dret de jubilar-se anticipadament si ho reconsidera.
Quin és el topall màxim de pensió?
A l’any 2020, la pensió màxima de la seguretat social tenia un límit fixat en els 2.683,34 euros. En el 2021, aquest topall va pujar fins els 2.707,49 euros. En el 2022, aquest màxim s’establirà en 2.803 euros mensuals. No obstant en cap cas, l’import de les pensions poden ser superiors al que marca la normativa.
Què passarà amb les hores acumulades?
Des del sindicat SEIME, en anteriors ocasions ja hem intentat que tant des de Subdirecció de Recursos Humans com des de la Comissaria General Tècnica tinguessin present el gran nombre d'hores que molts efectius estaven acumulant.
Unes de les opcions que s'estaven plantejant era la de gaudir-les de forma discrecional un cop es passi a segona activitat, des del nostre punt de vista això ja hauria d'estar regulat. En el cas de jubilar-te amb hores acumulades sense gaudir-les, no les podràs reclamar.

Sindicat de Comandaments de l’Escala Intermèdia SEIME.
29/11/2021
                            
NÚMERO DE COMUNICAT:49 
DATA:29 de Novembre de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies