COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Pla de carrera d'USC 
 
Ahir vàrem assistir a la primera reunió de la comissió per desenvolupar un pla de carrera per les unitats de seguretat ciutadana essent els punts més rellevants els següents:

• El pla de carrera és per definició una eina per poder desenvolupar-se dins d’una carrera horitzontal sense necessitats de canvis de lloc de treball.
• Mantenen un pla d’una duració de 25 anys de durada per assolir el màxim nivell. Nosaltres ho considerem excessiu i la nostra proposta són 4 trams de 5 anys cadascun.
• No estem parlant de progressar en els trams per una mera qüestió d’antiguitat, sinó que hi ha d’haver una evolució i haver superat uns requisits per poder passar de tram. Els requisits estan per determinar i podran ser formatius, físics, valoració del treball realitzat, etc.
• Com a Seime considerem que els requisits han de ser objectivables en tot allò que sigui possible perquè tots sabem l’alt grau de subjectivitat que tenen elements de valoració com el Pga que en moltes ocasions acaba sent cafè per a tots. Sobre el Pga ens comenten que aquesta eina de valoració és preceptiva, ja que ve vinculada a la normativa de l’Ebep ,al reial decret 5/2015 en el seu article 17.
• Volem que l’assoliment de cada tram comporti una sèrie de beneficis econòmics, així com altres a determinar com el fet de disposar d’un distintiu, mèrits addicionals en el concurs general o concursos de provisió d’especialitats, preferència per participar en les OER, participació com a tècnics o tutors, etc.
• Des de la SGRH ens manifesten que un escull serà el col·lectiu a aplicar el pla de carrera. Per nosaltres l’àmbit d’aplicació ha de ser tots aquells efectius de l’escala intermèdia que ocupen un lloc de treball de l’àmbit de seguretat ciutadana i que es trobin en situació d’actiu o situació administrativa assimilada.
• L’altre escull important ens comenten que vindria a ser el període transitori per tots aquells que ja faci anys que estan exercint les funcions que tinguin cabuda dintre del pla de carrera d’Usc. Des de la nostra organització creiem que s’ha de passar de forma directa al tram que correspongui per antiguitat, ja que no s’ha de responsabilitzar al treballador de la casuística que no ha permès fer amb anterioritat un pla d’aquestes característiques.
• Ens fan saber que del resultat final de les reunions es farà un document de conclusions amb els seus respectius informes per demanar la partida pressupostària, un cop hi hagi un acord entre els actors participants, a la comissió de retribucions i despeses de personal que finalment és la que haurà d’autoritzar la despesa, prèvia autorització del Departament d’Economia i Finances.

Com a Seime creiem que ja fa molts anys que hauríem de disposar d’un pla de carrera d’Usc. És una reclamació històrica que no volem veure demorar més, doncs USC és avui en dia un destí menysvalorat, sense cap mena d’eina motivadora. Una situació que provoca en els efectius de les unitats de seguretat ciutadana una sensació d’abandonament que es resol per la professionalitat d’aquells que encara hi creuen.
Com a sindicat de l’escala intermèdia volem posar especial èmfasi en la figura del cap de torn de seguretat ciutadana. Una figura comodí que amb el temps ha anat adquirint cada vegada més funcions i responsabilitats, com per exemple, l’ús de les pistoles de conducció elèctrica. Una figura que avui en dia està catalogada a la RLT com a 18.1, motiu pel qual, un sergent/a cap de torn de seguretat ciutadana cobra 554 euros menys que un caporal de nivell 4, atenent a les retribucions del 2020 de consulta pública. Menció a part la figura del sotsinspector/a que fa funcions de cap de torn, però que està al nivell retributiu C-20, el nivell més baix. Esperem que es posi remei a aquest sense sentit.
El pla de carrera professional per a unitats de seguretat ciutadana ha de servir per reivindicar la feina que realitzen els agents/es, caporals/es, sergents/es i sotsinspectors/es de les unitats de seguretat ciutadana i d’àmbits relacionats, així com ha de ser el primer pas perquè, un cop consolidat, serveixi de model per altres especialitats.
Si voleu més informació amb relació a la nostra proposta o us ha sorgit algun dubte sobre aquest comunicat no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres a través dels delegats de referència, o mitjançant el formulari et truquem de la nostra web.
Consell executiu del SEIME.

23 de setembre del 2021.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:41 
DATA:23 de Setembre de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies