COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió amb la CGRO  
 
El passat 2 de febrer va tenir lloc la reunió entre les organitzacions sindical i els responsables de la CGRO, el SAUC, i de la CGTPS, us fem un resum dels punts que vàrem tractar:

Des del SEIME es preguntar sobre la necessitat de revisar l'estructura interna actual de llocs de treball d'aquelles àrees que a hores d'ara únicament tenen reconegudes la figura de Cap d'àrea i sotscap d'àrea, ja que o bé pel nombre d'efectius o per la distribució funcional de les diferents unitats i grups interns cal dotar les d'altres figures i fer el reconeixement dels llocs de figures com les de cap d'unitat i de caps de grup (BRIMO,GEI).Els responsables de la comissaria general tècnica de planificació de la seguretat ens comuniquen que són conscients i que estan a l'espera del nou decret d'estructura del cos, es preveu disposar del primer esborrany de cara al pròxim mes de juny.

També van posar sobre la taula la necessitat de preveure concursos d'especialitat per donar resposta a les necessitats de recursos humans i la necessitat de rejovenir plantilles de diferents unitats especialitzades de la CIGRO.Des de la CGPTS ens van comunicar que s'esta treballant per efectuar els diferents informes de sostenibilitat de les plantilles de les unitats petites altament especialitzades (Canina,Tedax, Gei, Uim) per veure la possibilitat d'encabir l'oferta de convocatòries d'especialitat entre finals de 2022 i inici del pròxim any 2023.

Càmeres unipersonals per a ordre públic. Els responsables de la CIGRO ens comuniquen que està en fase d'estudi, ara per ara estan analitzant els diferents tipus de càmeres que hi ha en el mercat.

Problemàtiques APEN. Es posa sobre la taula la necessitat de trobar solucions per reduir les distàncies dels trasllats dels interns a centres hospitalaris. Ens comuniquen que hi ha problemes amb diferents hospitals com el de Martorell que està en obres i que no volen acollir els ingressos, els comandaments de la CICGRO manifesten que estan buscant solucions per evitar els trasllats a tanta distància dels centres penitenciaris.

Modernització de les instal·lacions de l'edifici EGARA, des dels serveis d'administració (SAUC) ens comuniquen que està en fase de licitació la realització d'obres per la instal·lació de fibra òptica a les instal·lacions d'ÈGARA. La previsió és que es faci durant aquest mateix any.

Des dels serveis d'administració comuniquen que hi ha un projecte de millora dels espais que actualment fan servir els membres de la Sala Central com de la Sala de la RPMN, comuniquen que durant aquest any 2022 sortirà a concurs públic el projecte d'obres d'adequació i millora dels espais.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:33/2022 
DATA:10 de Març de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies