ACCIÓ SINDICAL 
Comunicat conjunt del proper concurs general 
 
Com bé sabeu pels diferents comunicats sindicals, el passat dilluns 17 de gener vàrem ser convocats a una reunió per tractar les bases del concurs general.
L’administració ens va presentar pràcticament les mateixes bases del 2018, però manifestant que és el concurs general amb més oferiment de places del Cos de Mossos d’Esquadra.
La totalitat d'organitzacions vam realitzar aportacions per millorar les bases de la convocatòria i vam donar a conèixer les nostres peticions, com una millor valoració de l'antiguitat i de l'experiència professional. Totes elles ja manifestades el 2018 i en anteriors concursos.
Respecte al text de les bases, considerem que pot millorar recollint moltes de les demandes que els vàrem traslladar i creiem que l’oferta de places és insuficient per al col·lectiu. Cal afegir que, durant la reunió, van ser detectats errors en el nombre de places de l'oferiment, com la manca de places a resultes.
Durant la reunió, es van viure moments de tensió, suposem que per la importància del concurs general i la feina feta, i no es van acceptar cap de les propostes fetes per les organitzacions sindicals.
Acabada la reunió, es van comprometre a revisar les places i enviar-nos de nou els documents corregits.
Aquest matí, hem rebut les correccions de l'annex 2, on s'ha incrementat únicament el nombre de places de l’escala bàsica i hem de revisar si, finalment, també consten a resultes totes les que no s’ofereixen directament. Però no han incorporat cap modificació del text de les propostes que els diferents sindicats vàrem fer a la reunió del passat dilluns.
Per aquest motiu, avui, hem convocat una reunió de tots els sindicats representatius amb un objectiu clar: establir un consens entre les diferents organitzacions per MODIFICAR LA NORMATIVA.
Aquesta modificació ha de permetre establir unes regles justes, actualitzades a la realitat del col·lectiu que siguin estables a mig / llarg termini, que no siguin modificades a cada concurs i que recullin les peticions aportades i altres millores que es van proposar a la reunió del passat dilluns dia 17 i que, amb la normativa actual, són impossibles de poder ser aplicades.
Us comuniquen que hem acordat treballar de manera unitària una proposta que millori, corregeixi i incorpori el màxim dels punts que generen més queixes per part dels/les companys/es quan participin en els futurs concursos generals.
Esperem poder establir un acord de modificació de la normativa que sigui el més beneficiós possible pels interessos dels/les mossos/es.
Catalunya, 21 de gener de 2022
 
NÚMERO DE COMUNICAT:08/2022 
DATA:21 de Gener de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies