COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL, SEGONA ACTIVITAT 
Comissió Permanent de Segona Activitat del 11 de març de 2022 
 
A continuació, us traslladem els temes més rellevants de l'última Comissió Permanent de Segona Activitat (COPSA)

Llocs de Segona Activitat:
Avui en dia, hi ha 463 efectius del CME en situació administrativa de la segona activitat, dels quals 51 són sergents/es i 30 sotsinspectors/es. Per edat trobem 32 sergents/es i 24 sotsinspectors/es, mentre que per causes mèdiques hi ha 19 sergents/es i 6 sotsinspectors/es.
Amb relació a l'estat de publicació del nou decret ens responen que NO tenen un termini d'aprovació, ni cap aproximació . Quan es publiqui hi haurà la fase d'al·legacions dels sindicats.
Sobre el nou catàleg de llocs de treball de segona activitat ens manifesten que hi ha reunions amb els caps regionals per informar de la seva existència. De totes maneres també volen que tinguem present la constant evolució del catàleg, el qual pot augmentar o disminuir.
En relació a la definició de "tasques operatives" des de la Comissaria General de Planificació Tècnica ens responen que han fet un informe que s'ha elevat a la prefectura per tal que quedi resolt.
El representant de la Comissaria General de Planificació Tècnica ens informa que es crearà una bústia exclusiva per resoldre dubtes que puguin sorgir de segona activitat, tanmateix ens comunica que no preveuen, avui en dia, una figura de referència de segona activitat per regions.
Es fa un recordatori que els canvis en segona activitat es fan mitjançant un DAD46.

• Llocs de Suport No Policial (TSnP).
Avui en dia hi ha 350 llocs de TSnP ocupats. A l'escala intermèdia trobem 29 places de tècnic/a intermedi/èdia de suport. Hi ha 9 persones amb tràmit de recerca del lloc de treball i 11 persones pendents de modificació de la RLT en la creació del lloc de treball. Queden 24 places per assignar de TSnP.
Ens recorden que en els TSnP es prioritza, per part de la SGRH, la destinació en comptes del domicili i ens comenten que amb el nou decret hi haurà més movilitat per aquells que voluntàriament facin el passi a segona activitat.
Sobre l'avançament de jubilació dels TSnP des de la SGRH ens responen que, atesa la seva interpretació s'aplicarà, de moment, a tots aquells que fan funcions dintre del CME.

Consell Executiu del Seime.
15 de  març del 2022                   
NÚMERO DE COMUNICAT:36/2022 
DATA:15 de Març de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies