COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Consell de la Policia d'11 de desembre del 2023 
 
Us fem un resum dels punts tractats a la sessió ordinària del Consell de la Policia:

Com a sindicat majoritari de l'escala intermèdia SEIME, hem tornat a denunciar el greuge i el desequilibri retributiu que està afectant una gran part dels membres de l'escala intermèdia.

Ara mateix, des de la DGP ens conviden a parlar dels temes retributius a la propera taula de negociació. Esperem que la posició del departament d'interior i de la DGP, sigui un altre que la mostrada fins ara, amb les denúncies i greuges denunciats envers els membres de l'escala intermèdia.

Convocatòries.
Concurs general, per a les categories de sergent/a i de sotsinspector/a, primer trimestre 2024.

Oposició sotsinspector/a 48/23, ahir 12 de novembre es va publicar la llista d'admesos al curs de l'ISPC, l'inici del curs està previst el pròxim 8 de gener.

En el cas de l'oposició de sergent/a 47/23,la previsió de la 4a prova cas pràctic pel proper 16 de febrer.

Nova oposició d'inspector/a, previsió pel segon trimestre 2024, es preveuen 30 places.

Quart trimenstre de 2024 , previsió promoció territorialitzada caporal/a, sergent/a i sotinspector/a, i  oposició d'intendent/a, unes 10 places.

Família d'investigació
Des del SEIME, tornem a denunciar la no aplicació de les mesures econòmiques de l'acord de juliol de 2023 ,als i les sotsinspectors/es i que cal que aquest greuge sigui solucionat.
Així mateix, s'ha manifestat la "intenció" de convocar un concurs per a l'especialitat d'investigació de cara a finals del 2024.

Dret a la desconnexió digital i disponibilitat
Des del SEIME ,hem plantejat la necessitat d'una normativa o protocol sobre la desconnexió digital i la necessitat d'establir un plus retributiu que compensi la major responsabilitat dels companys i de les companyes que ocupen llocs de comandament.
A banda d'exposar aquest tema en el Consell, també hem presentat un escrit a la SGRH, manifestant aquesta necessitat.

Mesa general de la funció pública.
Novament, se'ns informa que, tant els increments retributius de caràcter bàsic, com la recuperació del FAS són competència de la Mesa General i aquestes qüestions resten supeditades a la Llei de pressupostos de la Generalitat.

Permís parental de 8 setmanes, se'ns informa que NO es retribuirà. No obstant s'està a l'espera (i es tiren pilotes fora) per si l'Institut Nacional de Seguretat Social pot preveure alguna prestació associada a aquest dret. Mentrestant el criteri continuarà essent de NO retribuir-lo.

Mesa de negociació.
Ens comuniquen que el pròxim 22 de desembre a les 12:00 hores es tornarà a reunir la Mesa de negociació. Des del SEIME reclamem la necessitat d'equilibrar les diferències econòmiques que s'han generat i pateixen els membres de l'escala intermèdia i la necessitat d'incrementar les retribucions dels membres del cos de mossos d'esquadra.

PGA02.
Segons les dades que ens han passat avui al Consell de la Policia, el 98,08% dels membres del cos de mossos d'esquadra han cobrat el 100% del complement.

Iniciatives normatives.
Ara com ara encara està oberta la negociació dels pressupostos de la Generalitat i la llei de mesures que l'acompanya. Pel que fa a la nova llei del sistema se n'està parlant amb aquelles formacions polítiques que tenen responsabilitat de Govern (sigui autonòmic o municipal).

Respecte a la taula de treball del Decret d'Estructura està prevista una nova reunió per al pròxim 18 de desembre.

Decret de provisió aquest està en fase de recepció d'informes i sobre el d'eleccions al Consell de la Policia de la Generalitat, s'han fet les notificacions de tràmit d'audiència. Us recordem que el decret de provisió ha d'incorporar la regulació de les places de concurs específic ( llocs de comandament).
Finalment i respecte del Decret d'uniformitat està previst que entri en fase d'audiència el mes de gener.

Instrucció 7/2023 sobre defensa jurídica.
La Instrucció 7/2023 no distingeix el dret de l'assistència jurídica (dret individual de l'agent afectat) del dret de l'assistència lletrada (el qual pot ser exercit tant per advocats de la Generalitat i/o lletrats habilitats pel Departament d'Interior, com per professionals lliurement designats pel mateix agent).
El format actual del DAD90, només dona peu a sol·licitar o renunciar a l'assistència jurídica dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat. De renunciar-hi, la persona membre del CME que hagi de ser indemnitzada no podrà reclamar el rescabalament econòmic de l'Administració, ja que haurà signat en el DAD90 la renúncia de l'assistència jurídica.

Des del SEIME ens afegim a les demandes presentades pels sindicats de l'Escala bàsica de la FEPOL (SAP i SME), per exigir una rectificació immediata d'aquesta qüestió, així com una resposta ràpida i satisfactòria d'aquesta. Mentrestant, demanem a la nostra afiliació que davant qualsevol situació jurídica es posi en contacte amb els nostres delegats i les nostres delegades les quals ja tenen clares indicacions de quins són els passos a seguir.

Material balístic.
Tal com informéssim en comunicat d'1 de desembre, la Direcció general de la policia ha iniciat una licitació urgent per comprar material balístic, la qual cosa celebrem. Tanmateix, en el Consell d'ahir vam elevar la queixa/reclamació feta per escrit el passat 16 de novembre, de dotar a les totes les unitats d'ordre públic del CME de material d'obertures.

Veure imatges com les de la gàbia construïda a mà per efectius de la BRIMO del passat 30 de novembre en el desallotjament de "El Kubo i La Ruïna" poden fer fins i tot gràcia, però és una mostra evident (o lamentable) de com han de buscar-se la vida els efectius d'ordre públic del cos de mossos d'esquadra per fer la seva feina i no exposar la seva integritat (o exposar-la el mínim possible).

Aquestes han estat les qüestions més importants d'aquest Consell de la Policia.

Per a més informació poseu-vos en contacte amb la nostra xarxa de delegats i de delegades.

Consell executiu del SEIME
 
DATA:13 de Desembre de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies