COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Resum segona sessió, reunió CGMO 
 
Us informen dels aspectes més rellevants tractats a la reunió:

Places segona activitat, especialitat de trànsit.

Ens comuniquen que actualment hi ha 49 persones en situació especial de segona activitat, ART de Lleida i Girona són les que es troben en situació d'ocupació plena, la resta d'ART disposen de vacants.
Des de la comissaria general tècnica ens comuniquen que a banda d'un nou concurs per l'especialitat, l'increment de plantilla va a la par amb l'increment de places de segona activitat.

Figura de Caporal responsable.

Ens comuniquen que ja està previst crear la figura de caporal responsable amb un nivell retributiu de 16,4.
Aquesta solució és la mateixa que es va dur a terme per la manca de sergents en algunes destinacions de seguretat ciutadana.

Des del SEIME, hem reclamat la necessitat d'oferta places de la categoria de sergent/a de l'especialitat en el proper concurs de l'especialitat de trànsit.

OER Trànsit.
Es reclama a banda de les dates assenyalades poder disposar d'OER en serveis ordinaris per manca d'efectius en d'altres festius.

Es sol·licita que el servei de vehicle permanent que es fa cada festiu d'obertura de carril i control de tram en l'AP-7 que sol·licita el servei català del trànsit sigui en VAR-15.

Des de la comissaria ens recorden que el VAR 15 només es pot gestionar en els tres casos autoritzats (proves esportives, rodatges, i acompanyaments especials):

Oferiment especialitat subaquàtica

Ens comuniquen que estan treballant amb la previsió d'ampliar plantilla i renovar per envelliment de la plantilla.
Cal tenir present que aquesta especialitat té un llarg procés selectiu i de formació, la previsió que es contempla és ampliar la plantilla en 12 efectius al llarg dels pròxims dos anys.

Revisió del nivell assignat a l'especialitat, la previsió és modificar l'actual nivell assignat d'especialitat de 3 a 4.
Aquest fet està argumentat per l'alt nivell d'especialització, el llarg procés de formació , l'alt grau de perillositat, tècnic i per les condicions especials de l'entorn.

Renovació del parc mòbil.

Malauradament, ens comuniquen el que ja es va tractar el dia anterior en la subcomissió de materials, que les últimes licitacions per renovar el parc mòbil han quedat desertes. Llevat un lot de vehicles de paisà.

Ens comuniquen que es faran de nou aquestes licitacions de forma urgent perquè en 2023 es puguin falicitar nous vehicles.
Des del SEIME, vist que la cessió de vehicles d'USC a les ART pot ser de llarga durada, reclamen que els vehicles estiguin habilitats per poder endollar els evidencials. I d'aquesta forma es pugui fer amb un sol desplaçament.


Consell executiu SEIME    
 
NÚMERO DE COMUNICAT:99/2022 
DATA:3 de Octubre de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies