COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió amb la CGIC de 09/03/2022 
 
El passat 9 de març va tenir lloc la darrera reunió entre els sindicats representatius del cos de mossos d’esquadra, els responsables de la Comissaria General d’Investigació (CGIC) i els membres del servei d’administració en la qual s’han debatut i tractat diverses qüestions que són d’especial interès pels membres de l’especialitat i que afecten l’escala intermèdia:

Incoherències i ambigüitats en la prova d’adequació a l’especialitat en el darrer concurs d’investigació. S’han presentat una sèrie de recursos on es demanen les oportunes explicacions i es corregeixin els errors detectats.

Situació actual pel que fa al nombre d’efectius a les diferents unitats d’investigació. Concretament, demanem la situació real i les mancances de comandaments que no s’han ocupat en el darrer concurs d’investigació i una vegada finalitzat aquest es cobriran mitjançant altres oferiments o comissions de servei. Els responsables de la Comissaria Tècnica es comenten que fins que no finalitzi tot el procés del concurs d’investigació no podran determinar quina serà la foto final.

Grup de treball per la regulació de les guàrdies.El novembre de 2019 es va finalitzar un grup de treball que va regular unes normes mínimes per la planificació de les guàrdies arreu del territori. Aquestes conclusions encara no estan aplicades ni s’han inclòs a cap document. Per part de la CGIC ens diuen que estan treballant en una regulació de les guàrdies i quan tinguin alguna conclusió ens ho faran saber per tractar el tema, la qual cosa suposa que no hi ha avenços en aquesta situació que des de fa molt de temps preocupa a l’escala de comandaments.

Pla de carrera professional a l´especialitat. Davant de l’actual negociació del pla de carrera de USC sol·licitem que alhora s’impulsi per part de la CGIC aquells elements de millora perquè l’especialitat es pugui adherir també a aquest pla de carrera, la qual cosa els caps de la CGIC ho veuen favorablement.

Projecte de policia científica. Tal com es va informar en la darrera reunió no hi ha cap canvi significatiu i es resta a l’espera que tingui cabuda en el nou decret d’estructura del CME, ja que no té el vistiplau de la Prefectura i encara no es definitiu. La idea inicial de la DPC és eliminar les unitats de científica de les unitats bàsiques d’investigació perquè passin a dependre de les UTPC. Això farà que s’eliminin centres de treball, passant dels 59 que hi ha actualment a 24.

 Regulació horària especial específic de l’especialitat. Des de la nostra organització sindical tornem a demanar la regulació d’aquest horari que de fa temps penalitza i margina als efectius als qui se’ls aplica. Es tracta d’un horari sense cap compensació ni garantia, que dificulta molt la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar i que, en els darrers operatius amb altres unitats ha quedat palès que amb la mateixa tasca i el mateix canvi de planificació alguns i algunes surten compensats i altres no.

Finalment, la sensació que tenim després d’aquesta reunió és que hi ha moltes temàtiques que continuen encallades i que és de tot necessari per a totes les parts que hi hagi una implicació superior donat a l’estat de deixadesa en la qual ara es troba l’estat anímic de tots els components de la família d’investigació (pèrdua d’atracció a l’especialitat, desmotivació, horaris poc conciliadors...).

Des del SEIME continuarem vetllant pels interessos dels comandaments d’investigació i per la millora constant de les seves condicions laborals.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:32/2022 
DATA:10 de Març de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies