COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió regional de la RPMB amb els sindicats  
 
El passat 10 de maig els sindicats representatius ens vàrem reunir amb l’administració i els caps de la RPMB. Us informem dels assumptes més rellevants:

Mancança d’efectius:
Ens comenten que a la Regió de Barcelona hi ha un dèficit de 30 caporals i 10 sergents. La cobertura actual és de 2658 efectius, mentre que l'ocupació real és de 2610 efectius. Hi ha 6 comissaries per sota de la cobertura, mentre que n'hi ha 4 amb un petit escreix d'efectius. Restem a l'espera del Pla d’estiu per saber quina afectació hi haurà.

Sala regional:
Amb relació al possible canvi d'ubicació ens comenten que continua la previsió d'un canvi. Desconeixen quan, en tot cas, no seria a curt termini.

Acd:
Ens informen que la  propera roda de l’ACD es realitzarà en dos torns com també es va fer a finals de l’any passat. Els sergents/es està previst que facin el canvi a l'agost. Des del Seime hem demanat que hi hagi una petita flexibilitat per tal de no haver de modificar les vacances.
Recordem que el temps d’estada a la roda d’ARIC és de sis mesos aproximadament(les vacances i els permisos computen com a temps treballat). Per part del sindicats de la FEPOL, tornem a insistir en l’acord que la nostra organització va arribar amb els caps de la Regió i d’ARIC per facilitar la sortida del 25% dels efectius més antics  d’URIA i URIV cada vegada que hi hagi una roda de les custòdies, garantint així un màxim de dos anys d’estada obligada. 

Astmet:
Desconeixen la futura ubicació d'ASTMET en el futur. En qualsevol cas, no preveuen cap moviment fins al primer o segon semestre de 2024.

Problemes de climatització:
Ens responen  que a l'edifici de les Corts s'estan fent canvis amb els refrigeradors de l’edifici B, mentre que a l'edifici A es faran el 2024.
S'han adquirit diferents "pingüins" per tal de resoldre les problemàtiques que vagin sorgint amb les temperatures. Davant de qualsevol vulneració de la normativa referent a temperatures, no dubteu a trucar al vostre delegat sindical.

Búnquer de substàncies a Nou Barris:
No disposen de cap informació sobre quan entrarà en funcionament.

Galeria de tir de Sants:
Els delegats i equip de Prevenció de Seguretat i Salut Laboral de la FEPOL han elaborat un informe E-34, mitjançant el qual de moment s’ha aconseguit aturar l’activitat de la galeria de tir per ordre de la Cap de la RPMB, fins que es realitzin les oportunes mesures de contaminants a l’ambient i el correcte funcionament dels aparells de circulació i extracció de l’aire. Existeix la possibilitat real d'un excés de presència de plom, així com altres substàncies nocives per la salut.

                    
DATA:16 de Maig de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies