COMUNICATS 
Reunió de seguiment de l’acord del juliol de 2023 
 
Ahir, es va realitzar reunió de seguiment de l'acord de 2023. Us en fem un resum i remarquem els punts d'interès:

Primer. Increment retributiu per la figura cap de torn de seguretat ciutadana:
Es cobrarà a la nòmina de novembre.
Recordem que es canvia l'actual nivell retributiu dels caps de torn de 18.1 a 18.a. Malauradament, veient els altres increments retributius que es van acordar, aquesta mesura es queda curta. Per això, nosaltres continuarem reclamant i insistint que el més just i coherent pels caps de torn de la categoria de sergent/a és un 18.2, així com una millora de nivell retributiu pels caps de torn de la categoria de sotsinspector/a, que resten a nivell bàsic de la seva categoria C.20.1.
 

Segon. Identificació de 17 llocs de sotsinspector/a com a cap  d'àrea:
Es preveu que aquesta mesura sigui implementada en la nòmina de desembre.
Aquesta mesura significa que de nou els sotsinspectors i les sotsinspectores que ocupin un lloc de treball cap d'àrea reservat a  la categoria d'inspector/a tindran assignat un C-22C.
Benvingut sigui, però nosaltres anomenem aquesta proposta, realitzada  per manca de comandaments  de la categoria d'inspector/a, de low cost, ja que la diferència retributiva per fer les mateixes funcions que l'escala executiva és injusta i difícil de justificar.Tercer. Millora nivell de la família investigació:
Es cobrarà a la nòmina de novembre.
Aquesta mesura afectarà els sergents/es que ocupen lloc dins de la família d'investigació.  En el seu inici vàrem criticar que, atenent al text de l'acord, es deixava fora els sergents caps d'unitat (sembla que arreglaran el nyap inicial , tal i com hem reclamat via reunions i escrits), els sotscaps d'unitat regional de la categoria de sotsinspector/a i els sotsinspectors que ocupen un lloc no singular dins de la família d'investigació. 
Segons la comissió de seguiment de l'acord la millora retributiva de la família d'investigació només afectarà a la categoria de sergent/a, per tant, n'exclou de forma explícita la categoria de sotsinspector/a. Per a nosaltres, això és insuficient i injust.

 

Quart. Guàrdia Comandament:
Segurament, alguns ja teniu coneixement que des del cap de setmana passada funciona la figura de Vèrtex dos (RPMN i RPMS). Aquesta figura s'equipara amb el mateix sistema de guàrdia i retribucions que la descrita en l'acord per al Vèrtex (guàrdia no presencial, en festius i caps de setmana).
A l'espera que surti un document que defineixi quelcom més acuradament el tema, existeixen dues situacions:
-Regions amb caps de torn operatiu regional (sotsinspectors/es o sergents/es). En aquests casos, per absència o manca d'efectius altres membres de l'escala intermèdia podran fer la cobertura de vèrtex dos.
-Regions que  tenen mancances parcials o totals de la figura del cap de torn operatiu (RPMN i RPMS). Es cobreixen els festius i caps de setmana amb la figura de vèrtex dos. Aquests seran sotsinspectors/es de la regió (Sots Cap d’APB, Caps de CD).
Recordem que aquestes situacions ja les vam preveure en 2022 i també les vàrem exposar novament en un escrit presentat a principis de setembre.
Pel que fa a la cobertura o resposta fora del que preveu l'acord ningú es mulla i, pel que fa a la disponibilitat, ja han dit que qualsevol qüestió serà plantejada en una nova negociació.

Cinquè. Complement de responsabilitat:  
Resta pendent d’assenyalar llocs de treball i retribucions en substitució d'altres figures superior de serveis operatius amb cobertura de 24h.
Valorem positivament que hagin mostrat una graella amb les places que es volen reconèixer a la RLT, especialment aquelles que venim reclamant des del 2008 i que resten en processos judicials a l'espera de resposta.
Suposem que la subdirecció general de recursos humans tindrà a bé presentar aquestes modificacions en la reunió de seguiment de l'esmentat acord ,el dilluns vinent, donant sortida a la part pendent d'aplicar del punt 5è de l'acord de 2022
Enhorabona als companys i companyes que veuran millorades en part les seves retribucions.
I, per a tots aquells que pensen que aquest acord no pot satisfer ni de lluny les expectatives que facilitin un just reconeixement de la feina , la responsabilitat , i el compromís dels membres de l'escala intermèdia , us animem a seguir amb nosaltres en la reivindicació i en la lluita per la millora de les condicions laborals i econòmiques dels comandaments de l'Escala Intermèdia del CME!

Consell Executiu del SEIME
                                                                                              
DATA:17 de Novembre de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies