COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió Regió Policial Metro Nord 27/06/2023 
 
A continuació us fem un resum dels punts que es van tractar .

Presentació del nou sotscap regional Intendent Antoni Sanchez.


Temperatures elevades

Primer ens comuniquen que segons el decret d'eficiència energètica les temperatures estan regulades a 26 ° en els centres de treball.

Reclamació SEIME a Caldes de Montbui, ens comuniquen que el problema de l'augment de temperatura a la sala dels equips wornet està motivada pels equips electrònics del repetidor que hi ha d'Orange i Vodafone.

Els tècnics estan mirant com solucionar el problema per disminuir els efectes de la temperatura de forma més correcta que posant cada temporada els aparells d'aire tipus pingüí.

Reclamació SEIME a Sant Celoni, reconeixent que hi ha hagut en la primera licitació per adquirir una màquina d'aire de lloguer i que per això no han estat a temps.
Ara han resolt la problemàtica amb equips d'aire individual, també ens confirmen licitació nova per contracte menor per lloguer màquina refrigeradora i que està en fase d'adjudicació, possiblement abans de final de juliol estigui la problemàtica resolta.

Edifici Regional i ABP d'Arenys, ja disposen de les noves màquines instal·lades.

Oferiments

El Cap de la Regió ens comunica la dificultat que hi ha per dur correctament els oferiments. Manifesta la manca de comandaments.

Les directrius són, moviments dins de l'àmbit d'una ABP de forma directa, la resta cal fer oferiments, prioritzen fer primer l'oferta dins de la regió i de segon obrir-ho a la resta.

Pla d'estiu

Ens comunica el Cap de la Regió que novament les comissaries del Maresme han quedat fora del reforç d'estiu, també manifesta que ha fet gestions perquè de cara a l'estiu vinent aquestes siguin contemplades.

Problemes Sala Regional

Des del Seime hem comunicat que hi ha torns on s'unifiquen més de cinc conferències a l'hora.
Des de la regió comuniquen que actualment la Sala regional té un dèficit de 15 efectius, més un nombre elevat d'absentismes, això comporta un augment de la càrrega de feina i d'estrès laboral.
Malauradament, ens comuniquen que de l'oferiment obert per les Sales de 10 llocs de treball ,aquest ha estat resolt en blanc, tot i que s'havien presentat 9 persones.
Des de la Regió reclamaran perquè ha quedat desert l'esmentat oferiment.

La Roca Village

Des del SEIME hem reclamat hores per l'ABP de Granollers per poder assignar i donar cobertura als requeriments i incidents diaris de la Roca Village.

Es comuniquen que són conscients que per l'elevat nombre d'incidents (furts i robatoris) caldria una assignació especifica, però que depèn de l'ABP.

Pel que fa a les hores no disposen, tot i que miraran fer quelcom.                 
DATA:29 de Juny de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies