CONVENI EXCLUSIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UOC I LA ICSI-FEPOL 
 
La UOC i ICSI FEPOL acorden facilitar l’accés als estudis universitaris oficials i propis de la UOC, als professionals vinculats a ICSI.

Els estudis universitaris propis als quals es facilitarà l’accés són:
- Programes de màster propi.
- Programes de diploma de postgrau.
- Programes d’especialització.
- Programes de curta durada i actualització
  * (recorda que: per a moss@s d'esquadra els cursos en línia, per quedar validats, han de tenir una prova final presencial)
- Cursos d’idiomes.
- Cursos d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.
- Cursos d’accés a la Universitat per a més grans de 45 anys.


Els estudis oficials d’educació superior als quals es facilitarà l’accés són:
- Programes de formació professional.
- Programes de grau.
- Programes de màster universitari.
   * (recorda que: per a moss@s d'esquadra  el MÀSTER UNIVERSITARI OFICIAL s'introdueix a l'apartat de TITULACIONS, però el MÀSTER "TÍTOL PROPI" cal presentar-lo com un curs a la comissió de validació i puntua a l'apartat de CURSOS DE LA PGME)
- Programes de doctorat.

* Resten exclosos de descomptes aquells programes de grau, màster universitari i doctorat, així com els programes de titulació pròpia de la UOC, que s’organitzin de forma conjunta amb altres universitats, quan la UOC no sigui la universitat coordinadora de l’esmentat programa conjunt.

Enllaç: https://formacio.fepol.cat/cursos/curs?token=5ZgyqudAdATEFETB9izeKw==
        
DATA:8 de Maig de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies