COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Grup de treball promoció i provisió 
 
El passat 14 de maig es va aprovar la constitució del grup de treball sobre promoció i provisió en el si del Consell de la Policia.

Avui hem tingut la primera reunió del grup de treball sobre promoció i provisió entre les organitzacions sindicals, responsables de la SGRH, representants de la prefectura, representants de la comissaria tècnica de la planificació de la seguretat, representant de l'ISPC, responsables de la DAS i CGRIP.

La sessió d'avui ha servit per poder aportar els punts que les organitzacions sindicals volem que es tractin en aquest grup.

Els punts més importants o rellevants que es tractaran durant les sessions de
treball seran els següents:
• Concurs Específic tema important per l'escala intermèdia, l'escala executiva i superior per posar en marxa aquest oferiment cal adequar la normativa actual.
• Lliures designacions actualment restringides a llocs molt específics.
• Promoció noves formes amb principis de territorialitat/especialitat.
• Tipologia de les proves. Temaris
• Proves mèdiques i exclusions per proves mèdiques.
• Provisió Concurs general, oferiment de vacants i oferiments anteriors a la promoció i comissions de servei.
• Sortida de les especialitats.
• Concurs general en situació de segona activitat.
• Promoció i provisió de tècnics i facultatius.
• Cadència i calendari provisió i promoció.

A posterior d'enumerar tots aquests temes, hem continuat amb el segon i únic punt a desenvolupar, el tema de la territorialitat i de l'especialitat.

Des del SEIME creiem que en l'actualitat cal buscar solucions que facilitin la participació de companys i companyes en processos de promoció per poder contrarestar els factors negatius que provoquen un efecte contrari (pèrdua de l'especialitat, canvi de destinació lluny de casa, canvis en la conciliació familiar, i la poca o escassa millora econòmica).

També és molt important buscar l'equilibri amb la provisió, la manca de places i el retard que portem acumulat en concursos d'especialitat i concurs específic que dificulta l'alliberament de places i augmenten les comissions i la provisionalitat, és necessari disposar de places perquè els que es troben lluny de casa tinguin oportunitats.

Per la nostra organització sindical aquest equilibri és cabdal perquè per una banda sí que és important que es canviïn les regles del joc en allò que respecte a la promoció vertical de forma territorial i per altra banda que es garanteixi també un concurs previ de trasllats d’àmbit territorial perquè s’alliberin places per aquest nou model de promoció.

Per a la propera sessió ens donem temps per redactar les propostes sobre aquest tema i perquè la subdirecció de recursos humans prepari un esborrany amb tot el que es presenti i també ens presentin un recull amb la normativa que ens afecta en aquest cas.

Aquestes han estat les qüestions tractades en aquest grup de treball. Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

COMISSIÓ EXECUTIVA
Sindicat de Comandaments de l’Escala Intermèdia SEIME.
14/09/2021
 
NÚMERO DE COMUNICAT:36 
DATA:16 de Setembre de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies