COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
RECLAMACIÓ HORES ACUMULADES 
 
RECLAMACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ GAUDIMENT O COMPENSACIÓ BOSSA D’HORES ACUMULADES I GNP
Des del Sindicat de Comandaments de l’Escala Intermèdia vàrem requerir a la Subdirecció General de Recursos Humans perquè es pronunciés i donés una solució de caràcter definitiu al gran volum d’hores acumulades i de guàrdies no presencials (GNP) que els comandaments de l’escala intermèdia van incrementant any rere any, tal com us van avançar en el nostre comunicat 13/2021 del passat 12 de març: https://seime.cat/seimeweb/-=%20public%20uploads%20=-/uploaded/articles/13%20Comunicat%20bosses_hores_acumulades_gnp_15_1.pdf
A tal efecte hem preparat un full de ruta amb els nostres serveis jurídics perquè podeu fer les consultes als vostres delegats territorials del SEIME i també un correu on us demanem que aboqueu les vostres dubtes, inquietuds i posteriors instàncies, una vegada registrades, per poder fer un seguiment de les diferents respostes que podem obtenir per part de l’administració i així poder emprendre accions més quirúrgiques en el futur pròxim.
El correu al que podeu enviar les vostres peticions és compensaciohagnp@gmail.com Atenent que les vostres situacions professionals són diferents perquè alguns sou comandaments singulars, altres caps de torn, no dubteu en consultar-nos a l’hora de preparar el document.
Els dèficits de l’organització no poden ser sempre suportats pels treballadors, no es pot carregar la responsabilitat als sergents i sotsinspectors, no podem emparar-nos sempre en les necessitats del servei i a “l’obligació de garantir l’operativitat de l’estructura jeràrquica de comandament”, perquè malauradament aquesta és una situació que és sempre recurrent perquè la majoria de les unitats i àrees estan mancades d’estructura de comandament.
L’Administració ha de garantir que podrem gaudir d’aquestes hores, o en cas contrari que es puguin compensar econòmicament.

Consell Executiu del SEIME
Catalunya, 16 juliol del 2021                     
NÚMERO DE COMUNICAT:29 
DATA:15 de Juliol de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies