COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Consell de la Policia ordinari 8/6/2023 
 
Avui, hem assistit a la sessió ordinària el Consell de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.

Us fem un resum dels punts més rellevants:

Presentació del nou Cap de la Comissaria General d'Investigació Interna i Afers Disciplinaris (CGIID).

L'Intendent Guillen ha aprofitat la seva presentació per informar-nos del nou procediment sobre recollida de mostres d'orina, saliva i cabell a les persones membres del cos de mossos d'esquadra.

També ens ha comunicat que pròximament se'ns convocarà a una reunió, per informar-nos i debatre del nou procediment de recollida de mostres per a la detecció de substàncies, així com per continuar treballant en la modificació del règim disciplinari del cos de mossos d'esquadra.

Des del sindicat de comandaments de l'Escala Intermèdia (SEIME) hem recordat la necessitat de fer una revisió de les penes i de la proporcionalitat d'aquestes.

Convocatòries.

La subdirectora ens comunica que tenen previst publicar el pròxim 21 de juny les convocatòries de Trànsit, ARRO i BRIMO.

Per petició de la Prefectura s'ha considerat oportú incrementar el nombre de places que s'oferiran al concurs d'ARRO, s'oferiran la RPM Sud (16 places més de les inicialment previstes), RP Central (8 més) i RP Pirineu (6 més).

Això ha comportat ampliar els llocs a la RLT, RPM Sud (18 places més), RP Central (12 més) i RP Pirineu (6 més).

S'estan començant a treballar les convocatòries en el quart trimestre de les especialitats d'alta especialització (Intervenció en Muntanya, Intervenció Especial, TEDAX, Intervenció en medi aquàtic) les quals segueixen en previsió de publicació durant el quart trimestre d'enguany.

Es manté la previsió la publicació d'un concurs generalper al quart trimestre d'aquest 2023.

Com a Seime hem reclamat la necessitat d'especificar amb el màxim de detall els dies i grups que es faran les proves físiques de les oposicions d'ascens.

La subdirectora general de recursos humans, ens comunica que no pot parlar ni donar cap detall sense el consens dels tribunals qualificadors, i que pren nota de la nostra petició.

Informació sobre iniciatives normatives.

• Decret d'estructura de la DGP.

Després que el Parlament de Catalunya hagi instat al Govern de la Generalitat a constituir un grup de treball que abordi i consensuï el Decret d'estructura de la Direcció General de la Policia, avui se'ns ha manifestat que ens convocaran a una reunió a la qual participaran els comandaments del cos, les organitzacions sindicals i els grups amb representació al Parlament de Catalunya.
  •  Nova llei de la policia.

Se'ns informa que, davant la complexitat del text, el grup de treball que està constituït a tal efecte continua treballant. Hi ha una previsió de primera proposta de text sobre el mes d'octubre-novembre del 2023.
  •  Decret de provisió i decret sobre eleccions sindicals.

Per altra banda, i pel que fa als projectes del decret provisió i del decret d'eleccions sindicals, ens comuniquen que només són un primer esborrany i estem en la fase inicial.

Des del SEIME  valorem positivament que l'esborrany del decret de provisió de llocs de treball contempli la forma de provisió del concurs específic, així com  la introducció de la territorialitat. Farem un estudi i anàlisi per fer aportacions.
  • Decret d'uniformitat.

Estem en la darrera fase (fase de consulta prèvia i tramitació) sobre aquest nou decret, dins del qual s'aborda i s'incorpora el procediment de concessió de medalles i distincions, clarificant i diferenciant l'acte meritori, de la trajectòria professional. Una vegada es tinguin tots els informes preceptius necessaris passarà a informar-se al Consell de la Policia.

Instrucció sobre assistència jurídica

La setmana que ve se'ns lliurarà aquesta nova instrucció. Per tant, esperarem a veure quin és el seu redactat per fer-ne la publicitat pertinent,

Informació sobre parc mòbil

Ens comuniquen que durant aquests mesos vinents arribaran els vehicles no logotipats.
Són dos-cents vuitanta-tres (283) vehicles de paisà. D'aquests, quinze (15) arribaran a finals d'aquest mes, dos-cents vint-i-cinc (225) arribaran a mitjan juliol, vint-i-sis (26) a primers de setembre i 17 a mitjan octubre. La major part d'aquests vehicles aniran destinats a les unitats d'investigació.

Es recorda la licitació de cent setanta-sis (176) vehicles, dels quals cent tres (103) aniran destinats a Trànsit.
Durant el 2024 està prevista la licitació de sis-cents noranta-un (691) vehicles més.

Pel que fa als vehicles tot terreny se n'han tornat a comprar i està prevista la seva arribada aquesta mateixa tardor.

També ens comuniquen que en aquestes licitacions estan reclamant que els vehicles siguin amb tracció 4x4, remarquen que 90% dels vehicles són de tracció 4X4.

ACD de Barcelona

Se'ns confirma que, malgrat que sí hi ha la previsió de canvis en la gestió de les persones detingudes, no s'obrirà una nova àrea de custòdia a la Comissaria de Sants. En aquest sentit, i deixant clar que s'ha de treure pressió a l'ACD de les Corts, se'ns informarà del que s'acabi decidint en el moment oportú.

Nosaltres hem reclamat la necessitat que el departament d'interior i el Govern tinguin com a prioritat la creació d'un autèntic centre de detinguts a la ciutat de Barcelona, que millori les condicions de treball dels companys i companyes que han de prestar servei i les condicions per als detinguts.

El director general ens ha donat la seva visió del despropòsit del disseny des del seu inici de l'ACD de les Corts i ens ha comunicat que el govern té com a objectiu fer un nou centre de detinguts. Lamentablement ens comunica que portarà el seu temps.

Aquestes han estat les qüestions tractades en aquest Consell de la Policia, restem a la vostra per a qualsevol dubte o aclariment.


Consell executiu del SEIME

       
 
DATA:8 de Juny de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies