ACCIÓ SINDICAL 
Implementació de l'Acord de juliol de 2023 
Us informem de les últimes novetats i previsions sobre la implantació de l'acord.

Pagaments amb efectes retroactius.

Hores extres actualitzades, la previsió de l'administració és que siguin retribuïdes en la nòmina de febrer.
Recordem als companys /es que ens han manifestat que havien estat retribuïdes en l'última nòmina hores extres amb els imports anteriors, facin revisió dels imports i de possibles correccions en properes nòmines, en cas de dubte ens podeu fer arribar les reclamacions.

Complement específic variable (torns), previsió de pagament més de març.

GNP i Guàrdies de comandament, previsió de pagaments més d'abril.
En aquest cas la Comissaria superior tècnica informa que ja tenen enllestides les instruccions corresponents, restarem a l'espera a veure què recullen les instruccions.

L'administració indica que aquesta previsió potser modificada per l'aplicació de l'augment del 0,5% de millora addicional pendent de 2023 i de l'aplicació de millora retributiva per a 2024 del sou dels funcionaris estatals i autonòmics.

Assistències a Judicis i declaracions webex, estan enllestint la instrucció que reguli i indiqui els pagaments.

Recordem, no es podran reclamar i abonar les que coincideixin la jornada de treball amb l'hora d'assistència a la declaració o tràmit judicial.

Possibles modificacions, en el cas de coincidència de la jornada de treball, el policia estigui de baixa (incapacitat temporal) o gaudint de permís podrà reclamar el pagament per assistència (pendent que sigui recollit a la instrucció).

Abonament de quilometratge, en el cas d'assistència a judici en jornada de treball, si no es disposa de vehicle policial per fer el trasllat, i es fa ús del vehicle particular es podrà reclamar quilometratge (a l'espera que estigui recollit a la instrucció)

Els canvis de planificació de treball a festa posteriors a la comunicació de la citació, no seran abonades.

Fins que no estigui aprovada la instrucció no es poden abonar les assistències, posteriorment aquests imports han de ser elevats per lots al departament d'economia, perquè autoritzi i faci els abonaments.

Mesures que no es contemplen amb caràcter retroactiu.

Assignació de membres de la categoria de sotsinspector/a a llocs de Cap d'Àrea.
Els sotsinspectors/es assignats, ha de comprovar si l'assignació d'aquests llocs es realitza amb data 1 de desembre. I en la pròxima nòmina siguin retribuïts amb el C22C.
En cas contrari us recomanem fer la reclamació pertinent.

Complement de responsabilitat, resta pendent l'aprovació de la instrucció que reguli el fet de la substitució de comandaments de caràcter operatiu en serveis de 24 hores.

Tot i que l'acord contempla l'abonament per substitució de la figura dels Caps de torn d'USC (Sergent/a) i Caps de torn de Trànsit (sergent/a), aquells sindicats  que han signat l'esmentat acord no han finalitzat a hores d'ara en definir les altres figures (comandaments de caràcter operatiu , d'unitats que prestin servei les 24 hores i reconegudes a la RLT).

Esperem que ben aviat disposem de l'esmentada instrucció i puguem dir alguna cosa al respecte.

Passi del grup C1 al B dels membres de l'escala intermèdia, l'administració diu que cal esperar al fet que des de funció pública hagin fet els treballs i hagin regulat en l'àmbit general el grup B, recordem que Catalunya té pendent fer aquesta regulació.

A posterior es podrà constituir el grup de treball, per la implantació d'aquest punt.

Des del SEIME, tenim clar que aquesta situació és indignant.

Des del Sindicat de Comandaments de l'Escala Intermèdia de Catalunya (SEIME), tenim clar, com també molts dels nostres afiliats i membres de l'EI que després de l'últim acord, les regles del lloc han estat sobrepassades.

-Les diferències retributives entre escales no manté un equilibri just, tot el contrari. (Executiva/intermèdia/Bàsica).

-Posem especial èmfasi, entre els membres de la categoria de sotsinspector/a, i no parlem únicament dels sotsinspectors/es de la família d'investigació, sinó de tots aquells que ocupen llocs de treball de cap d'àrea, sotscaps d'àrea i caps d'unitat dels diferents àmbits del CME.

El departament d'interior, i la DGP, haurien de tenir cura i veure que aquest fet ha generat un malestar i un desencís profund en una part molt important i qualificada del CME.

Ara per ara, toca una revisió de nivells retributius de llocs de treball de comandament per l'Escala Intermèdia!Comissió executiva del SEIME
              
NÚMERO DE COMUNICAT:06/2024 
DATA:19 de Gener de 2024
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies