COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Segona sessió del Consell de la Policia (9 de desembre de 2022) 
 
Avui ha tingut lloc la segona sessió del Consell de la Policia iniciat el passat 9 de desembre de 2022. Us fem un resum dels punts més importants:

JUBILACIÓ ANTICIPADA
Des de la SGRH ens comuniquen que d'aquí a poc temps ens convocaran a una reunió monogràfica per tractar interrogants i preguntes que estan sortint a l'hora de tramitar la Jubilació Anticipada.

PLA DE CARRERA PROFESSIONAL
Des del SEIME FEPOL hem manifest la necessitat de continuar amb les reunions que ja s'havien portat a terme durant els últims anys i poder començar a tancar aquest tema.
Restem a l'espera d'una nova convocatòria del grup de treball per posa fil a l'agulla i tancar uns dels temes claus (tal com es va signar a l'acord de juny de 2020).

PASSI DE GRUP C AL B MEMBRES DE L'ESCALA INTERMÈDIA
La subdirectora de general de recursos humans ens comunica que aquesta és una qüestió de gran complexitat i de llarg recorregut. Continuarem treballant per tal que esdevingui una realitat. 

HORARIS I HORES ACUMULADES
Sobre aquest punt restarem a l'espera de les noves convocatòries del grup de treball d'horaris. Des del SEIME FEPOL vàrem reclamar per escrit l'allargament del període de gaudiment d'aps. Restem a l'espera de les gestions que s'estan fent des de la SGRH per donar resposta a aquesta demanda que compartim amb les diferents organitzacions sindicals.

GUÀRDIES DE COMANDAMENT
El conseller ens informa que abans de finalitzar el mes de febrer es tindrà preparat un document de proposta sobre el tema de guàrdies. Aquest punt també ha estat ratificat pel nou comissari en cap, el qual ha manifestat la seva voluntat de tancar punts que portem arrossegant des de fa massa temps.

NOU DECRET D'ESTRUCTURA
El director general de la policia ens comunica que, juntament amb la Prefectura, treballen en un nou model d'estructura que pretén donar resposta a l'horitzó de mossos 2030 i al nou escenari provocat per l'ampliació de la plantilla i la jubilació anticipada dels mesos vinents.
Amb relació a la Divisió d'Escortes s'ha aprovat una modificació que preveu una nova Divisió que incorpora als efectius de l'ASI i d'Escortes.

INDEMNITZACIÓ MEMBRES DEL CME PELS DANYS PATITS EN L'EXERCICI DE LES FUNCIONS
Se'ns informa que  l'administració s'està treballant en totes aquelles reclamacions d'indemnitzacions fetes per efectius policials per danys patits en l'exercici de les seves funcions. Avui en dia, s'està finalitzant la instrucció que regularà aquestes situacions i, segons se'ns diu, donarà resposta a les demandes de les organitzacions sindicals.

SUBSTITUCIÓ DEL PARC MÒBIL
El director general de la policia comunica que en la renovació del parc mòbil ja han invertit uns 60 milions d'euros i han ampliat 60 milions més per fer substitució i en l'última part iniciar el creixement de la flota.
Se'ns informa de la licitació de rènting per aquest 2022 d'un total de 482 vehicles nous, dels quals es preveu la seva arribada el mes de novembre del 2022. Aquests vehicles en substituiran 405 que es troben en servei, 282 serien vehicles no logotipats (paisà). Se'ns informa també d'una segona licitació de 269 vehicles nous que arribaran durant el primer trimestre del 2023. Així s'haurà renovat el 50% de la flota de la DGP i un 75% de la flota de rènting.
Des del SEIME-FEPOL reclamem que (davant l'adquisició de nous vehicles) es faci tota aquella formació necessària que garanteixi la seva correcta utilització (també de les mesures de seguretat que incorporen els turismes).
També hem remarcat la necessitat de renovació i substitució de forma urgent dels vehicles de l'especialitat de trànsit, així com la necessitat de subtituir i millorar la flota de vehicles no logotipats per les unitats d'investigació.
En l'àmbit de trànsit informant que intenten avançar la reposició de vehicles prevista pel mes de novembre. També informen que estan tramitant una nova licitació de 600 cascos i 250 per a USC que arribaran abans de l'estiu d'aquest mateix any. I una nova licitació de 550 cascs es repetirà per al 2023.

TORN OBERT DE PARAULA
El torn obert de paraula ha estat aprofitat pel nou Comissari en Cap per fer la seva presentació conjuntament amb el nou equip de la Prefectura. També ha manifestat la seva voluntat de diàleg i marcar una direcció cap al projecte de mossos 2030 on la proximitat al territori ha de ser un punt molt important. Manifesten que treballaran per donar resposta a problemes que porten molt de temps sense resoldre.
Des del SEIME-FEPOL hem tornat a reclamar un nou impuls per tal que la fundació del CME sigui una realitat.

Aquests han estat els punts que hem cregut més interessants, per a qualsevol dubte o pregunta podeu contactar amb els delegats del SEIME.  

Consell executiu del SEIME. 
Catalunya, 19 de gener de 2022


              
NÚMERO DE COMUNICAT:06/2022 
DATA:19 de Gener de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies