COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió Comissaria General Investigació Criminal 17/05/2023 
 
En data 17 de maig la nostra organització sindical es va reunir al Complex Central amb els comandaments de la Comissaria General d’Investigació, els representants de l’administració i la resta d'organitzacions sindicals.
Van tractar molts temes dels quals destaquem els que tenen més afectació a l'escala intermèdia.

Primer.- Nou decret d’estructura i afectació a les unitats de policia científica

No s'han iniciat els canvis necessaris per tirar endavant el projecte i molt probablement haurem d'esperar els nous pressupostos per poder materialitzar-los.
La postura de la CGIC continua essent la d’incrementar les UTPC de territori amb els efectius que estan actualment a científica bàsica i que puguin continuar aquesta tasca. A més tots els efectius de les unitats han de passar a nivell 3. S'haurà d'establir una provisió per no deixar vacants a les UI's.

Segon.- Concurs d'investigació

Ens avancen el que ja ens temien, que aquest any no s’ha pogut encabir el concurs perquè el darrer s’ha resolt fa poc temps. La intenció és projectar el concurs de cara al 2024 tot i que no ens donen dates ni ens ho asseguren.

Considerem que l'especialitat amb aquesta manca de previsió torna a sortir perjudicada, mentre que altres especialitats de calibre similar, tot i que tard, si què tenen previst dur a terme el seu concurs durant l'any 2023. 

Tercer.- Evolució de l’estudi del grup de treball sobre el canvi de vacances

El cap de la CGIC manifesta que les conclusions de l'estudi estan molt avançades i que s’ha enviat un correu als caps de les unitats per saber la seva opinió al respecte. La proposta de la CGIC va en la línia de la plantejada pel SAP-FEPOL - SEIME de reduir la presència mínima a les unitats al 70% i d’aquesta manera aconseguir que tothom que vulgui pugui marxar de vacances durant els tres mesos de vacances escolars.
L'acceptació de la proposta és molt bona des de tots els serveis, però falta redactar la proposta final i enviar-la a la CSUCOT per la seva validació final.

Quart.- Hores extres

Es torna a plantejar la problemàtica amb les hores extraordinàries i el fet que les unitats d’investigació siguin les úniques que no poden participar. Des de la Comissaria General Tècnica ens manifesten que actualment només hi ha dues partides d’hores aprovades, una el POEA i l’altra el pla d’estiu que estan contemplades als pressupostos i és per aquest motiu que l'especialitat d'investigació no entra a cap de les partides.

Des del SEIME valorem demanar a la SGRH i a la Comissaria General Tècnica que es valori la possibilitat de dotar a la CGIC d’un paquet d’hores extraordinàries per cobrir operatius i no haver de fer-los a costa de les hores acumulades dels agents.

Cinquè.- Previsió i pla d'acció pels efectius que passen a no fer nits, segona activitat i jubilats

El increment d'efectius en segona activitat a les unitats d'investigació i unitats territorials i centrals de la CGIC comportarà en molt poc temps que molts companys deixaran d'efectuar per raó d'edat guàrdies nocturnes. És evident que aquesta realitat comportarà un greu desequilibri entre els efectius que s'acollen al seu dret de no fer nits amb els efectius que les hauran de fer òbviament per poder cobrir el servei 24 hores.

També existeix l'inquietud entre els membres de més rang d'edat de l'especialitat amb relació a si es podran o no quedar al lloc de feina una vegada formalitzin la tramesa del canvi administratiu a segona activitat i quines són les tasques que hauran de realitzar.

El cap de la CGIC ens manifesta que estan vetllant per poder cobrir llocs de l’especialitat que van quedant vacants amb companys d'un rang d'edat més jove perquè puguin anar substituint als que marxen o s'acollen a la segona activitat.

Sisè - Destrucció de marihuana i aparells elèctrics

S'ha millorat el protocol de la destrucció de la marihuana aconseguint que les unitats puguin destruir la droga amb el dictamen corresponent i amb l’ofici judicial on es faci constar que en el termini d’un mes es procedirà a la destrucció. 

Setè -  Manca de respostes en els punts tractats a les reunions

Els sindicats representatius de la FEPOL presents en aquesta reunió de la Comissaria General d'Investigació Criminal insistim a formalitzar una taula de negociació pròpia per tractar temes de l’especialitat d’investigació i demanem a la CGIC que prengui part d'una forma més activa.
La resposta del cap de la CGIC és la voluntat de participar com no pot ser d'altra manera, però que consideren que la petició de la creació d'aquesta taula correspon a la part social del cos, en aquest cas representada per les organitzacions sindicals. 


Consell executiu del SEIME    
18 de Maig de 2023                     
DATA:18 de Maig de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies