COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Nomenament Sergents/es i Sotsinspectors/es 
 
Avui hem tingut coneixement de forma oficial que els companys i les companyes que el pròxim dia 30 de setembre finalitzaran formalment el període de pràctiques hauran de romandre en els llocs de pràctiques fins passat el 26 d'octubre dia en què sortirà publicat el seu nomenament com a sergent/a i sotsinspector/a.

A hores d'ara desconeixem quin és el fet que està provocant que la previsió de les dues oposicions sigui tan atropellada. Des de l'inici del curs hem rebut queixes pels canvis d'horaris, pels canvis d'aules cada setmana, queixes per la no formació dels sergents/es en pràctiques de la formació DCE.

Els companys/es un cop finalitzat el curs de formació van ser assignats en període de pràctiques a les destinacions d'usc assignades al pla d'estiu, cosa que
ha marcat el gaudiment del període estiuenc de vacances, fins i tot en alguna destinació els hi van posar problemes per gaudir d'un període de vacances al
finalitzar el període de pràctiques.

Els caporals/es i els sergents/es que han participat en les dues convocatòries i que com a tals han estat treballant en les seves anteriors destinacions fins a l'inici de la fase del curs de capacitació a l'ISPC recordaran aquests mesos i els dies fins al seu nomenament com un autèntic període de desinformació.

La situació és que ara com ara els nous sergents/es com els nous sotsinspector/es no seran nomenats fins al pròxim 26 d'octubre i hauran de romandre en les destinacions de pràctiques fins passada la data de nomenament.  Tot i això podran escollir els nous destins provisionals sense que s'hagi tingut en compte els companys amb més antiguitat del territori. 
En el si de la comissió de promoció i provisió la nostra organització sindical va detallar que la promoció en aquests darrers anys havia perdut el seu atractiu per diferents motivacions: pèrdua de l’especialitat, canvi de destinació lluny del domicili, desestabilització de la conciliació familiar i poca o escassa millora econòmica.

Si a aquests extrems afegim la cadena d’errors puntuals i d’improvisacions d’aquesta darrera promoció de comandaments de l’escala intermèdia les futures
promocions encara poden ser menys atractives per als possibles aspirants.

Per tot plegat, demanem que es retalli el període de nomenament, i en tot cas cal buscar solucions per aquells companys més perjudicats i que es trobin en destins més allunyats.

Consell Executiu del SEIME
17 setembre de 2021
 
NÚMERO DE COMUNICAT:37 
DATA:17 de Setembre de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies