COMUNICATS 
Consell extraordinari de la Policia, No podem signar aquest acord! 
 
Avui en sessió extraordinària del Consell de la Policia ha estat presentat a debat i posterior votació per la seva aprovació la proposta d'Acord sobre conciliació i millores retributives.

El Sindicat de Comandaments de l'Escala Intermèdia (SEIME-FEPOL) del cos de mossos d'esquadra, després que la proposta d'acord ha estat tancada sense cap possibilitat de modificació, constatem la pèrdua d'una oportunitat històrica per assolir un acord de millores retributives pel CME. No signarem aquest acord.

Creiem que hagués estat de justícia poder assolir un increment retributiu pels membres de l'escala intermèdia.

Durant la mesa de negociació, des del SEIME hem proposat una sèrie de millores retributives pels membres de l'escala intermèdia que han estat ignorades pel Departament d'Interior:

(1) Reduir les diferències entre escales, (2) El no assolir el passi del grup C1 al B, (3) Compensar i regular la disponibilitat actual de 24/7, (4) Reconeixement de la figura del cap/sotscap, (5) Revisar els nivells de la nostra escala de forma global i (6) Establir un complement de responsabilitat que doni resposta a totes les situacions operatives i de comandaments.


Complement de transitorietat

Al constatar la diferència que hi ha entre els nivells més alts de l'escala intermèdia i els primers nivells de l'escala executiva i, tenint present que a hores d'ara veiem lluny el passi de grup del C1 al B dels membres de l'escala intermèdia, vàrem proposar un complement econòmic de transitorietat. Aquesta mesura que va ser recolzada per sindicats de l'escala bàsica no ha estat atesa pel departament.

Regulació i retribució de les guàrdies.

Finalment, veiem com es regularan i es compensaran les guàrdies d'àmbit superior ( Guàrdies Regionals), i d'aquesta forma eliminen cap altre tipus de guàrdia de comandament que es faci per sota, creiem que l'administració únicament aposta per eliminar el que tots coneixíem. Un sistema de guàrdies sense regulació que es feia en jornades festives i es compensava en jornades laborals, això si ningú sap del cert que passarà i qui s'encarregarà a partir d'ara fora dels dies festius i caps de setmana.
Únicament es compensarà la realització de la guàrdia de 18:00 hores a les 06:00 d'una jornada festiva o de cap de setmana.

Reconeixement de la figura del Cap de torn

Malauradament, primer se n'obliden de la figura dels/ de les sotsinspector/es cap de torn d'USC i de les sales regionals, i pel que fa a l'increment retributiu de nivell 18.1 d'un sergent/a cap de torn al nivell 18.a, tot i la feina i la implicació del SEIME, no podem donar per satisfeta aquesta reivindicació històrica, i menys veien els increments que es fan en altres àmbits en aquest acord. Simplement creiem que el Departament no ha estat a l'alçada.

Complement de responsabilitat

El Departament no té en compte més enllà de la figura del responsable operatiu. En la majoria dels casos es compensarà per la substitució de comandaments de l'escala intermèdia (USC i Trànsit) de torns per membres de l'escala bàsica. Aleshores, què passa amb totes les substitucions i cobertures que fan els membres de l'escala intermèdia d'altres comandaments de la seva escala i de l'escala executiva? doncs res, en aquest cas no es percebrà cap millora ni complement de responsabilitat. Vergonyós.
Malgrat això, des del SEIME , us recordem que feu les reclamacions pertinents i compteu amb nosaltres i els nostres serveis jurídics.

Reconeixement de la família d'investigació bàsica i avançada.

Tot i l'increment retributiu que suposarà el passa de nivell 2 a nivell 3 i de nivell 3 al nivell 4 pels sergents i les sergentes que formen part de la família d'investigació, creiem que tancar aquesta revisió de nivells als llocs base i no tenir en compte els membres de l'escala intermèdia que ocupen els llocs de cap d'unitat de la categoria de sergent/a i de sotsinspector/a , ni el reconeixement de l'especialitat pels sotsinspectors/es , suposarà ara per ara un desajust difícil d'assumir si aquest reconeixement no es fa de forma global.I ho tornem a remarcar, lamentem que l'Administració no sigui ni tan sols conscient, ja sigui en l'àmbit dels serveis centrals com territorials, de la càrrega de treball i de la responsabilitat que assumeixen els membres de l'escala intermèdia.


Consell executiu del SEIME
 
DATA:30 de Juliol de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies