COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
La Fundació del Cos de Mossos d'Esquadra a punt de veure la llum! 
El pròxim 5 de maig està prevista la constitució de la Fundació del cos de mossos d'esquadra. Una Fundació que suposarà una eina estratègica i molt important pel servei de seguretat pública i la protecció de les persones membres del cos de mossos d'esquadra i de les seves famílies.

17 de març de 2001! ETA assassina a Santos Santamaría després de fer explotar un cotxe bomba davant l'hotel Montecarlo a la localitat de Roses. Des des d'aleshores, com a secció sindical de l'Escala intermèdia del Sindicat Autònom de Policia (SAP) i a posteriori com a sindicat propi de comandaments de l'escala intermèdia de Catalunya (SEIME) ha estat reivindicant de manera constant, la necessitat que el cos de mossos d'esquadra tingués una Fundació pròpia que tingués com a principal objectiu, la cura de les persones membres del cos i dels seus familiars.

21 anys després, la nostra organització sindical pot afirmar que la Fundació del cos de mossos d'esquadra (malgrat no acabarà dient-se com així volíem des d'un inici, Fundació Santos Santamaría) està a punt de veure la llum. I és que això és el que la Comissaria General de Relacions Institucionals ens va comunicar en una reunió produïda el passat 4 d'abril del 2022.

Recordem que el Parlament de Catalunya va instar al Govern a impulsar, per mitjà del Departament d'Interior, un grup de treball en què s'incorpori la representació sindical de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, per a valorar la constitució d'una fundació del Cos de Mossos d'Esquadra i definir-ne l'objecte, la composició dels òrgans de govern i el finançament, el 19 d'abril de 2012, i que posteriorment aquest compromís va ser incorporat en l'acord  sobre condicions de prestació de servei del CME, signat el 29 de gener de 2015 per les organitzacions sindicals que formen part de la FEPOL.

La Fundació en un primer moment tindrà quatre àmbits principals dins dels seus objectius:

Mutualitat: Protecció de les persones membres del cos de mossos d'esquadra i dels seus familiars per qüestions sobrevingudes. Així mateix, les orfes i els orfes de policies (35 en total ara com ara) tindran una ajuda el primer any de vida de la Fundació de 500 euros i de 1.000 euros el segon, en un únic pagament. Una ajuda que s'anirà repetint anualment fins que aquests menors orfes assoleixin la majoria d'edat.

Promoció i difusió de la cultura de la seguretat: Es realitzaran ponències, fòrums o jornades amb l'objectiu de difondre i incrementar la cultura de la seguretat, tant per a la societat en general com per a col·lectius d'especial vulnerabilitat (per exemple la gent gran).

Acció social: Amb la intenció de tenir cura de les persones membres del cos de mossos d'esquadra que es jubilen es destinarà una part del pressupost a crear un espai social propi i descentralitzat que mantingui el vincles entre el cos i aquelles persones que per raons d'edat han deixat de ser policies en actiu.

Manteniment i divulgació de la memòria històrica del cos de mossos d'esquadra: Es duran a terme accions que permetin divulgar la història de la Policia de la Generalitat i el seu paper fonamental en una societat democràtica com la nostra.

Com tota Fundació, el finançament està previst que sigui o bé per mecenatge, patrocinis o donacions, o bé per finançament propi o per aportacions voluntàries dels benefactors, que en aquest cas seran totes les persones membres del cos de mossos d'esquadra que així ho desitgin (4 euros mensuals escala bàsica i de suport, 5 euros intermèdia, 6 euros executiva i 7 euros mensuals escala superior).

La nostra organització sindical està orgullosa que la Fundació del cos de mossos d'esquadra estigui a punt de veure la llum. A l'efecte ens sentim partícips que finalment es constitueixi una eina tan important i tan estratègica com aquesta. Per tant esperem que la implicació de tot el col·lectiu sigui la que s'espera, més quan tots i totes en podem requerir en algun moment de la nostra vida, la seva assistència.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:52/2022 
DATA:19 de Abril de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies