COMUNICATS 
L’Estat aprova la compensació salarial addicional de l’1,5%  
 
El Consell de Ministres va aprovar ahir, la compensació de l'1,5% en les retribucions de les persones treballadores del sector públic acordat a la Mesa General de l'Estat de Negociació de la Funció Pública.

Per tant, aquesta és una pujada que s'aplicarà a les persones membres del cos de mossos d'esquadra, un cop la Mesa General de la Funció Pública de Catalunya ho ratifiqui, ja que tal com indica la Nota publicada pel Consell de Ministres, aquesta compensació serà d'aplicació a totes les comunitats autònomes.

Remarquem que aquesta pujada ha estat aprovada amb caràcter retroactiu i per tant, una vegada quedi ratificada per la Mesa General catalana s'aplicarà per a tot l'exercici del 2022.

Així mateix, recordem que aquest increment, per haver quedat consolidat ja per aquest 2022, tindrà afectació directa sobre el 2,5% d'increment acordat per l'any 2023, ja que la base sobre la qual s'aplicarà aquest darrer increment serà evidentment més elevada.

Recordem també que pel període 2022 – 2024 es va aprovar un increment del 8% que podria arribar fins a un màxim del 9,5%.

Aquesta aprovació resta pendent que sigui ratificada per la Mesa General de la Funció Pública de Catalunya.Consell Executiu del SEIME
 
NÚMERO DE COMUNICAT:105/2022 
DATA:19 de Octubre de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies