COMUNICATS 
Mesures COVID 
 
La finalitat d'aquest protocol és la de reduir i limitar la possible transmissió entre persones de la COVID-19 durant les assemblees i el proper Congrés extraordinari del 27 d'abril.
Hem de tenir en compte que sempre és prioritària la salut i que les mesures sanitàries establertes des de el Govern han de prevaler per sobre de qualsevol altre aspecte.
Segons estableix el Reial Decret Llei 21/2020, la COVID-19 és considerada formalment com una malaltia de transmissió comunitària i de declaració obligatòria urgent on que qualsevol entitat pública o privada està obligada a donar la informació que les autoritats sanitàries li requereixin en la recerca de possibles contactes dels casos detectats i que tots els ciutadans han d'adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació, així com la mateixa exposició a aquests riscos.
Per aquest motiu us demanem que se segueixi el protocol establert per a la celebració de les assemblees i del congrés extraordinari.

MESURES DE SEGURETAT:
  • L'ús de la mascareta és obligatori durant tot el temps que durin les assemblees i el congrés extraordinari.
  • Si el desplaçament es fa compartint vehicle amb persones que no són convivents habituals els ocupants del cotxe hauran de portar la mascareta posada.
  • Abans d'entrar al recinte es prendrà la temperatura corporal de tots els assistents.
  • Abans d'entrar al recinte s'haurà de fer ús del gel hidroalcohòlic situat a l'entrada de les instal·lacions
  • L'accés es farà de manera esglaonada i mantenint la distància de seguretat.
  • Caldrà limitar la formació de grups mantenint en tot moment la distància de seguretat.
  • L'ús dels serveis de les instal·lacions serà exclusiu pels participants a l'assemblea.
Comissió Gestora SEIME
Sindicat de Comandaments de l’Escala Intermèdia SEIME. Barcelona 06/04/2021 
NÚMERO DE COMUNICAT:19/2021 
DATA:13 de Abril de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies