Sessió ordinària del Consell de la policia d'1 de març (Segona part) 
 
Us fem un resum dels punts tractats:

Estat de les convocatòries (promoció i provisió).

Concurs general, ens comuniquen "s'intentarà" mantenir la previsió, tot i els pocs dies que queden per passar al segon trimestre d'any. Ja que el cronograma preveu la publicació del concurs general per al primer trimestre d'aquest 2024, no se'ns ha donat data concreta de publicació.

Des del SEIME, hem denunciat novament que no hagin sortit les places de cap de torn de la categoria de sergent/a a l'Abp de Santa Coloma de Farners, tot i les places que sortiran de la categoria de sergent/a a tot el territori seran unes 122 aprox.

La Prefectura ha manifestat que ho tenen present, però en aquests moments donades les necessitats organitzatives de cobrir d'altres especialitats i llocs de treball de la mateixa categoria, no ha estat possible.

Puntuació Concurs general, us fem cinc cèntims de la proposta de  bases del concurs general de sergent/a, Es valorà amb 50 punts com a màxim, grau personal 2,5, PG07 2,5 màxim, experiència professional en el CME 0,08 per mes complert fins a 15 punts, antiguitat en cossos policials 0,6 punts per any complert, cursos formació 2,5 màxim, sobre aquest tema en farem un comunicat a posterior més extens.


Oposició actual sotsinspectors/es.

La responsable de la Comissaria Superior Tècnica, ha manifestat que es farà oferiment de les vacants dels llocs de treball de la categoria de sotsinspector/a tal com marca la instrucció de provisió temporal.

També ha respost de forma afirmativa, a què sigui aplicat allò que recull a l'acord de 2022.
"Garanties per a les persones que ocupen llocs de treball que d'acord amb la nova classificació han de modificar-se de categoria".

Des del SEIME, sobre aquest punt hem demanat que revisin els casos, ja que hi ha persones que ens consta que han ocupat i desenvolupat la mateixa feina durant el període que es demana i no tenen clar que li sigui aplicada la clàusula de l'acord.

Mesa de negociació.

Juntament amb SAP,SME, SICME i AFITCME hem tornat a reclamar ( per escrit) una calendarització de les reunions de la Mesa de Negociació. Des que s'iniciés la segona fase de negociació només s'han celebrat dues reunions . En aquest moment i per primera vegada, el Director General de la Policia ha manifestat que, en funció de l'escenari que derivi dels pressupostos de la Generalitat, la negociació es pot veure afectada.

Us informem que com a resultat de la no aprovació dels pressupostos, hem estat informats que la mesa de negociació prevista per a demà, resta suspesa temporalment.


Guàrdies no presencials.

El passat 7 de març , com a sindicat majoritari de l'escala intermèdia i, vist el despropòsit del desenvolupament de les guàrdies no presencial retribuïdes, ja vàrem fer comunicat de denúncia.

El Comissari en cap, ens ha manifestat que han donat directrius perquè no siguin activades persones de forma unipersonal per cobrir serveis, ara restem a l'espera de quins són els criteris que les determinen, i quins són els criteris de l'activació o no, dels efectius policials.

Complement de productivitat.

El passat 22 de gener del 2024, la Mesa General de la Funció Pública va signar l'Acord en relació amb un nou model de complement de productivitat.
Respecte d'aquesta qüestió, SAP, SEIME, SICME, SME i AFITCME hem presentat un escrit conjunt en tant que aquest Acord (1) doble les quanties a percebre per aquest complement i (2) exclou del seu àmbit d'aplicació i de manera expressa a els membres del cos de mossos d'esquadra.

Per tot plegat avui tots els sindicats esmentats hem instat al Departament d'Interior a obrir amb caràcter immediat una negociació sobre aquesta qüestió. A aquest efecte no entendríem que, havent-se doblats les quantitats econòmiques per a la resta de funcionaris i funcionàries de la Generalitat, no es fes també amb el nostre col·lectiu professional. La nostra proposta no ha estat secundada per la resta d'organitzacions sindicals i resta de consellers presents al Consell de la Policia.

Aquests han estat els punts més rellevants que s'han tractat en el Consell de la Policia. És evident que la convocatòria d'eleccions anticipades al Parlament de Catalunya ens pot comportar noves situacions, que seguirem per veure com evolucionen!
 
NÚMERO DE COMUNICAT:16/2024 
DATA:13 de Març de 2024
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies