COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Incompliment de la previsió per a la publicació de la promoció d'ascens / Concurs General 
 
L'última Sessió Ordinària del Consell de la Policia es va facilitar el cronograma amb la previsió d'entre d'altres de les  dates per la publicació dels concursos d'oposició territorialitzat d'ascens per a les categories de caporal/a, de sergent/a i de sotsinspector/a, com també de la previsió per a la publicació de la data d'un Concurs General paral·lel a les convocatòries d'ascens de les tres categories.

Les dues publicacions previstes pel passat 20 de febrer han estat això previsions perquè ara com ara cap ha estat publicada i no hem rebut cap informació concreta del perquè no han estat publicades, ni de quina serà la nova previsió.

Com a SEIME de la mateixa forma que els nostres afiliatsi afiliades  som conscients que un cronograma no és una publicació del DOG ni del BOE, però si creiem en un compromís adquirit en el si del Consell de la Policia.

Un compromís que comporta informa i tractar amb respecte tots els Companys i les Companyes que resten en esperar de participar tant en un concurs d'oposició com en un concurs general.

Des del sindicat de Comandaments de l'Escala Intermèdia (SEIME), ja hem explicat i informat en diferents ocasions la tensió i l'estat en què els/les participants viuen davant la participació en les últimes promocions d'ascens com davant la possible participació en un concurs general.

Necessiten saber com es realitzaran, quines novetats quins canvis respecte a anteriors convocatòries, quina serà la previsió de dates per poder planificar la seva vida personal, com a mínim durant aquest 2023.

Per això creiem oportú la convocatòria de forma urgent del grup de treball de promoció i provisió per informar sobre les noves dates de previsió com facilitar qualsevol incidència que hi hagi respecte a les convocatòries d'ascens com a la convocatòria de concurs general.


Consell Executiu SEIME
 
NÚMERO DE COMUNICAT:14/2023 
DATA:6 de Març de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies