COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Consell de la Policia 9/12/21 
 
Ahir a la tarda va tenir lloc la sessió ordinària del Consell de la Policia, destaquem la presència i la intervenció durant la sessió del M. Hble president de la Generalitat de Catalunya, Sr. Pere  Aragonès i Garcia. Des del SEIME volem remarcar com a rellevant la seva presència, durant la intervenció el president ha traslladat el seu agraïment i suport als membres CME com la del seu
govern, per la labor feta durant aquests últims anys que han estat molt complicats i en la que tots estem vivim situacions molt difícils com a ciutadans, com a govern i a la que el cos de Mossos  d'Esquadra ha hagut de fer front. Fet que agraïm.  També volem deixar constància que la presència del ha estat posterior a les denúncies fetes per les forces sindicals i membres del col·lectiu del CME, després de les actituds violentes contra els membres de la policia en les seves actuacions en els últims mesos i posicionaments en contra del CME d'alguns grups parlamentaris i col·lectius. Fets que van desembocar en la manifestació feta a Barcelona el passat 23 d'octubre en favor de la seguretat pública.
Tot seguit us fem un resum dels punts tractats:

Informació d'Economia i Funció Pública:

Sobre la recuperació del complement de productivitat ens informen que la previsió és que a 2022 es faci efectiu el 50% del complement de productivitat de 2021 i  el 100% el 2022. Sobre els FAS ens fan saber que continua suspès per la llei pressupostària.

Informació Acords junta de seguretat i sobre els pressupostos de 2022 de la Generalitat de Catalunya en relació amb la Direcció General de la Policia:

El conseller d'Interior es fa una explicació dels acords de la Junta de Seguretat. Destaquen l'ampliació del topall de nombre de mossos d'esquadra de 18.000 agents a 22.000 en els anys vinents (2030).
Cal remarcar que aquest fet ha estat possible en modificar i actualitzar la ràtio de policies per nombre d'habitants, en el nostre cas passem d'una ràtio de 2,36 a 2,628. Com també la voluntat que la previsió d'incorporació d'efectius es faci de forma esglaonada durant els pròxims anys.
El director general de la Policia també ens ha fet una exposició sobre l'increment pressupostari de cara a 2022 envers els darrers anys i ens ha explicat les inversions previstes per aquests propers anys, infraestructures, vehicles, etc.

Estat de les convocatòries d'accés, promoció, provisió i concurs general actualment en tràmit i previsió de noves convocatòries. Informació sobre les conclusions del grup de treball de promoció i provisió: promoció interna territorialitzada:

La subdirectora general de recursos humans ens ha fet una explicació de la previsió del cronograma que ens han fet arribar abans del Consell, com també ha informat de les reunions del grup de treball de promoció i provisió que en anteriors comunicats ja hem informat ( aquest grup continua obert, anirem informant del resultat i les propostes que es vagin generant). 
Sobre els punts tractats destaquem els temes següents:
Infraestructures i noves comissaries: hem reclamat que abans cal marcar uns criteris homogenis i fer el reconeixement com a CD o com ABP d'aquells destins en el territori que pel seu nombre  d'efectius, estabilitat i cobertura d'un territori concret no han estat reconegudes com a CD o ABP.
Concurs general: necessitem que sigui un oferiment ampli que garanteixi un nombre elevat de llocs de treball i una correcta cobertura del territori.
Revisió RLT: creiem que hi ha una manca de comandaments de l'escala intermèdia i cal revisar les noves necessitats del territori com la revisió de les especialitats en aquells llocs que tenen un gran volum de feina. Tenim ABPs i unitats on la feina del cap de torn o responsable recau en la figura del caporal/a i cal una revisió dels criteris que es van aplicar antigament.
Donada la presència i la intervenció del MHP i la quantitat de punts pendents la sessió ha quedat posposada pel pròxim 11 de gener.
Per a qualsevol dubte o pregunta podeu contactar amb els delegats del SEIME.

Consell executiu del SEIME
Barcelona, 10 de desembre de 2021     
NÚMERO DE COMUNICAT:52 
DATA:10 de Desembre de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies