COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Elss sotsinspectors i sotsinspectores diuen prou! 
 
La categoria de sotsinspector/a, continua veient com el Departament d'Interior i la DGP no té cap proposta per reduir el greuges que s'han generat, ni cap millora per equilibrar les diferències actuals retributives, greuges que s'han incrementat amb l'acord del 31 de juliol de 2023.

Primera. Els sotscaps d'àrea de la categoria de sotsinspector/a, no veuen que la seva retribució sigui justa i equilibrada amb les retribucions assignades als llocs de cap d'àrea de la categoria d'inspector/a.

Segon. Els sotsinspector/es que ocupen llocs de cap d'àrea també veuen que les diferències retributives assignades a la categoria d'Inspector/a per ocupar els mateixos llocs de treball, no guarda un equilibri just, tot el contrari. Les diferències retributives són molt elevades.

Tercer. Les diferències retributives, entre llocs de treball de Cap d'Àrea, sotscap d'Àrea i Caps d'unitat, sent els primers assignats a l'escala executiva (Inspector/a) i els dos següents assignats a l'escala intermèdia tant per la categoria de sotsinspector/a i sergent/a, mantenen unes diferències econòmiques molt grans, fet que genera un greuge important i evident.

Quart. En el cas dels 17 sotsinspectors/res Caps d'Àrea que havien de ser retribuïts amb el nivell C22-C, ara com ara encara no han vist reconeguda econòmicament la seva tasca, tot i que fa setmanes se'ls va indicar que havien de signar els e-mails i documents interns ja com a Caps d'Àrea.

Cinquè. Les diferències retributives entre membres de l'escala intermèdia de la família d'investigació, després de l'aplicació de l'esmentat acord, entre sotsinspectors i sergents que ocupen llocs de treball com a caps d'unitat de la mateixa família, en aquesta ocasió sí han estat reduïdes. Fins i tot en els casos dels caps d'unitat central i regional/territorial de les àrees metropolitanes, la categoria de sergent ha assolit el nivell retributiu de C-20.

Sisè. Una altra qüestió que ha causat molta indignació és pràcticament l'eliminació en els quadrants de guàrdies de comandament de la categoria de sotsinspector/a ,en virtut del darrer acord signat on s'ha contemplat la compensació econòmica de les guàrdies regionals, les quals fins ara s'havien realitzat "perquè eren inherents al càrrec que s'ocupava" durant anys per part dels comandaments d'aquesta categoria sense cap mena de compensació econòmica. No tenen present que un sotscap d'àrea o cap d'unitat continua per responsabilitat atenent i donant resposta a les gestions que es generen durant les jornades festives.

El malestar de la categoria de sotsinspector en l'àmbit general és latent a tots els serveis. A tal efecte el Sindicat de Comandaments de l'Escala intermèdia iniciarà una campanya de recollida de signatures dels sotsinspectors i de les sotsinspectores del Cos de Mossos d'Esquadra que se senten maltractats i que ens han fet arribar les seves inquietuds.

Els sotsinspectors i sotsinspectores del CME es formulen aquestes preguntes:

1) De què ha servit superar una oposició superior respecte als sergents si pràcticament no hi ha compensació econòmica ??

2) Per què aquesta diferència arriba al voltant de més 5000 € respecte als inspectors A24, i continua augmentant en els nivells A25 i B25?

3) Per què a la categoria de sotsinspector/a no s'aplica cap nivell ni diferència retributiva amb relació a la família professional a la qual pertanyen?

Des de la nostra organització sindical, demanem per dignitat de la categoria de sotsinspector i sotsinspectora que es revisin de nou els graus de comandament d'aquesta categoria, i com a primera mesura que s'elimini el grau C20 i que el sotsinspector bàsic passi a ser el C21.

Reclamem que la resta de comandaments d'aquesta categoria pugin com a mínim un grau en l'escalafó retributiu, amb l'aplicació si s'escau d'un complement específic addicional per equiparar les diferències retributives amb la categoria d'inspector/a.

Consell Executiu del SEIME

                   
 
DATA:5 de Febrer de 2024
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies