COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
SEIME-FEPOL exigeix el reconeixement de tota l’escala intermèdia del cos de mossos d’esquadra 
 
El proper 23 d’octubre es reiniciaran les negociacions entre les organitzacions sindicals amb representació al Consell de la Policia  i el Departament d’Interior. Com a sindicat majoritari de l’Escala Intermèdia del cos de mossos d’esquadra, des del SEIME-FEPOL volem fer les següents consideracions:

Primer.- El darrer acord ha suposat una greu decepció en una àmplia majoria de persones membres de l’escala intermèdia del cos de mossos d’esquadra. I és que la diferència retributiva que vam reclamar reduir en la primera fase de la negociació, no només no s’ha reduït, sinó que en alguns casos fins i tot s’ha incrementat.
 
  Sou base Sou Paga Extraordinària Import mensual trienni Import trienni extraordinari
GRUP B 1.113,98 812,45 40,44 29,48
Diferència retributiva 277,57 89,54 9,83 3,06
GRUP C1 836,41 722,91 30,61 26,42

Segon.- L’Acord signat ha generat nous greuges entre efectius de la pròpia escala intermèdia del cos. Per posar un exemple, mentre que els sergents/es tipus B i C incrementaran el seu nivell fins el C i D respectivament, els sotsinspectors/es Caps d’unitat d’investigació es quedaran en el mateix nivell retributiu. Això significarà que, alguns sergents/es rebran les retribucions equivalents al C.20, primer grau de sotsinspector.

Tercer.- És imprescindible equiparar el nivell retributiu dels comandaments de l’escala intermèdia amb les responsabilitats que li son inherents a la seva plaça i/o càrrec. Son molts els comandaments de l’escala intermèdia que per l’especificitat de les funcions o per la responsabilitat del lloc que ocupen, han d’estar localitzables de manera permanent, han de respondre trucades, han de gestionar situacions i fins i tot en alguna ocasió, han d’incorporar-se al seu lloc de treball en dies festius.

Quart.- La recuperació del nivell C.22.C per a sotsinspectors/es per ocupar llocs de treball de Caps d’Àrea fruit de la manca d’Inspectors/es suposa crear places “lowcost”,  ja que aquests membres de l’escala intermèdia hauran d’assumir les mateixes funcions i responsabilitats, amb unes retribucions considerablement més baixes, en comparació amb l’assignació dels nivells retributius de l’escala executiva.
I és que mentre la diferència entre Inspector/a B.24 i Sotsinspector/a C.22.B és de 4.877 euros anuals, la diferència entre Inspector A.25.A i C.22.c és de 4.485 euros i la diferència entre Inspector/a A.25.B i Sotsinspector/a C.22.C és de 7.004 euros.

Cinquè.- Per la particularitat de les seves funcions, l’escala intermèdia del cos de mossos d’esquadra fa que aquesta resulti el puntal de la Policia de la Generalitat. Els sergents/es i els sotsinspectors/es resulten essencials i imprescindibles en la nostra organització, ja que en definitiva son els qui lideren, gestionen, resolen, reben i transfereixen les ordres i els objectius marcats per l’organització.

Sisè.- No és de rebut que després que s’hagin incrementat les retribucions per algunes especialitats del cos, no s’actuï en la mateixa direcció per a totes les persones membres de l’escala intermèdia del cos. De no resoldre’s aquesta situació en la negociació que es reprendrà el proper 23 d’octubre significarà un punt de conflicte per a la nostra organització sindical, la qual pot fer una crida fins i tot, a la mobilització col·lectiva.

Setè.- No és de rebut tampoc, que persones membres de l’escala intermèdia,  en els dos darrers acords no hagin vist millorades les seves retribucions, malgrat segueixen assumint llocs de comandaments d’especial importància com son Sots-caps d’àrea, Caps d’unitat, Caps de torn o Caps de torn regional de la categoria de sotsinspector/a.

Vuitè.- Per tot plegat, des de la nostra organització sindical considerem que l’escala intermèdia del cos de mossos d’esquadra ha de veure millorada de manera considerable les seves retribucions. Una millora que ha de percebre’s en el nivells retributius que existeixen diferenciadament, tant per a la categoria de sergent/a, com per a la de sotsinspector/a, Caps d’OAC, Suport bàsic.

Novè.- Per al Sindicat de l’Escala Intermèdia del cos de mossos d’esquadra (SEIME-FEPOL) volem deixar ben clar que tant importants son els sotsinspectors/es com els sergents/es. Ocupin la plaça que ocupin. Tant si ocupen places de Caps d’àrea, com de Sots-cap, com Cap d’unitat, Cap de torn, Cap de torn regional, Caps d’Oac o Cap de grup, des del SEIME-FEPOL reivindiquem el seu reconeixement administratiu. De no abordar-se aquesta qüestió a partir del proper dilluns, tal i com ja hem esmentat, serà mostra evident que el conflicte i el xoc amb el Departament es produirà de manera inevitable.

Consell Executiu del SEIME
   
 
DATA:20 de Octubre de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies