COMUNICATS 
Reunió sobre l'aplicació del punt 3.5 de la Instrucció 6/2022 de provisió temporal. 
 
Us informem dels punts més rellevants dels quals ens han informat avui durant la reunió amb els responsables de la SGRH i de la CTSP, de com s'aplicarà i de l'afectació aproximada en nombre d'efectius a l'hora d'aplicar el punt 3.5 de la Instrucció 6/2022 de provisió temporal (Finalització de comissions de serveis i adscripcions provisionals amb la resolució de les convocatòries de provisió definitiva).

L'aplicació es realitza sobre llocs de treball de la família de seguretat ciutadana.

Des del SEIME hem preguntat per què únicament afecta places d'USC?

Ens han informat que les comissions relacionades d'USC a especialitat i a l'inrevés, també tindran afectació i es farà a mesura que vagin surtin i es resolguin els concursos d'especialitat.

Es reactivaran les comissions només en aquells llocs que hi hagin necessitat operatives.

L'afectació es fa sobre dades aproximades de 300 a 319 llocs de treball de les categories de mosso/a aprox. 200, places de caporal/a aprox. 40, places de sergent/a aprox. 20, sotsinspector/a 1.

No afectaran, les comissions relacionades amb serveis que tenen mancances greus (Sales, Apen, Trànsit i llocs de Cap de Sala Categoria Sergent/a).

Comissions excloses:

Per comissió mèdica, arran del protocol assetjament o derivades del protocol resolució de conflictes, víctimes de terrorisme, per violència de gènera o temes singulars de conciliació.

Tampoc es desfan comissions a places de cap de torn de la categoria de caporal per necessitats de comandaments.

L'aplicació del punt 3.5 es farà a partir de desembre per quadrar l'inici de l'any policial.

L'afectació més greu recau sobre unes 95 persones que hauran de canviar entre regions policials properes i unes 10 persones que hauran de canviar de regió més distant.

Aviat sortirà un oferiment d'unes 170 a 180 places a cobrir territorialment sense places a resultes. 

Les dades i dates facilitades són aproximades, comuniquen que estan treballant per tancar tant el nombre de places afectades com el nombre de places a oferir. La previsió és que l'oferiment surti la setmana vinent i que l'oferiment estigui obert durant les tres setmanes vinents.

Criteris de l'oferiment.

Aquestes places seran per persones d'USC per antiguitat i promoció, es prioritzarà persones que hagin concursat i no hagin obtingut places i també tindran una correcció per la capacitat operativa de servei (on hi hagi més mancances de personal menys persones podran sortir).


Des del SEIME hem plantejat i reclamat:

Prioritat en l'antiguitat en aquests oferiments.

Agilitat per oferir les places singulars que hi ha pendent en diferents regions i són vitals de cobrir (Caps USC, Caps UI, etc.). Aquestes places en esperar de què es puguin oferir de forma definitiva en el 95% dels casos d'ofertes temporals han de ser públiques i amb ítems concrets.

Necessitat d'avançar un concurs general per cobrir les vacants que resultin de l'aplicació del 3.5 i per altres motius com la jubilació avançada. La previsió de concurs general és per a finals de 2023.


Us anirem informant així que disposem de més dades.


Consell executiu del SEIME.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:108/2022 
DATA:28 de Octubre de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies