COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL, SEGONA ACTIVITAT 
Reunió extraordinària de la Comissió Permanent de Segona Activitat de 29 de març de 2022  
 
Aquest matí hem tingut reunió extraordinària de la Comissió Permanent de Segona Activitat.  A continuació, us en traslladem el resum:

La SGRH proposa un seguit de mesures de caràcter provisional per totes aquelles persones que tinguin declarada una incapacitat permanent total i se'ls hagi assignat una plaça de TSnP allunyada notòriament del seu domicili. Les mesures en qüestió afectaran totes aquelles persones que puguin acreditar mitjançant informe mèdic una situació d'extrema gravetat amb serioses complicacions de mobilitat.
L'eix d'aquestes mesures és substituir  els TSnP  amb baixes de llarga durada per altres TSnP  que tenen assignat un lloc de treball lluny del seu domicili, sempre que  resti acreditada la situació d'extrema gravetat. A les persones que compleixin els requisits, se'ls farà una forma de provisió que serà assimilable a una substitució o interinatge mentre duri la baixa de llarga durada, havent de retornar al lloc un cop finalitzi la baixa. 
Aquestes mesures temporals seran d'aplicació fins a l'entrada en vigor del nou decret de segona activitat, del qual no tenim de data de publicació. Es faran a instància de  l'afectat, un cop acreditada la situació de gravetat. Sobre aquest punt cal recordar que incapacitat i discapacitat són conceptes diferents. Al nostre parer no totes les discapacitats són assimilables, doncs l'extrema gravetat de lesions que pateixen alguns companys s'hauria de tenir en compte.
La SGRH ens fa saber que les mesures exposades no són un mecanisme de mobilitat, sinó que són un mecanisme que només donarà sortida a casos greus perquè el seu ànim és articular substitucions. Ens comuniquen que l'alternativa  a aquestes mesures és quedar-nos com estem ara, sense tenir aquesta possibilitat de cobrir substitucions. 
Se'ns informa que, avui en dia, hi ha unes 80 baixes de llarga durada per part de les persones diagnosticades amb incapacitat permanent total i que ja només queden places de TSnP a Barcelona i Sabadell.
Per a més informació, no dubteu en contactar amb els vostres delegats de referència o mitjançant el formulari "Et truquem" de la nostra web.

Consell executiu del Seime.
29 de març del 2022

                                              
NÚMERO DE COMUNICAT:43/2022 
DATA:29 de Març de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies