Els serveis jurídics del SEIME-FEPOL, aconsegueix anul·lar dues sancions imposades a un Sotsinspector Cap de torn per un operatiu que va acabar amb trets, persecució i la detenció del principal sospitós. 
 
Després de quatre anys i mig la justícia dóna la raó a Sotsinspector cap de torn de Girona per una actuació que pels seus companys d'escamot va suposar una felicitació pública i per ell li va suposar l'obertura d'un expedient disciplinari i ser sancionat amb dues sancions (per incompliment per negligència greu dels deures i les obligacions que es deriven de la pròpia funció i per desobediència als superiors en l'exercici de les funcions i l'incompliment de les ordres rebudes).

Els fets van tenir lloc l'octubre del 2019, durant aquest període es van perpetrar a la comarca del Gironès diversos robatoris amb violència i/o intimidació, algun d'ells amb arma de foc i per als quals, el seu autor utilitzava un turisme .
El Cap de Torn (amb el coneixement i consentiment del Cap de la Unitat d'Investigació) va realitzar un punt estàtic a la localitat de la possible residència del possible autor.
Fruit del punt estàtic es va localitzar el vehicle, motiu pel qual agents uniformats van procedir a identificar els dos ocupants, essent aquest el moment que observaren que el copilot portava una arma de foc. Requerits a sortir del vehicle i lluny de fer cas a les indicacions de la patrulla, el conductor va arrencar el vehicle i, intentant atropellar a un dels agents actuants (el qual es va veure obligat a saltar per salvar-se) .
Tot seguit es va iniciar una persecució, a la qual va afegir-se també el Cap de Torn (patrulla unipersonal) i on es van viure moments d'extrema tensió, amb realització de trets i temptatives d'atropellament que finalment, van acabar amb la detenció del conductor del vehicle.

Arran d'aquesta actuació, la DGP va sancionar al Cap de Torn, amb la conseqüent pèrdua retributiva, sense felicitació pública per actuació meritòria i sense el complement de productivitat durant el període de sanció.

Per aquests motius els nostres serveis Jurídics del SEIME- FEPOL van interposar recurs davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona, ja que enteníem que les dues sancions (a més de pretendre ser exemplaritzants per a la resta de membres del cos de mossos d'esquadra) mancaven de tota mena de fonamentació jurídica.

Un cop va tenir lloc la vista oral, la Magistrada Titular del Jutjat Contenciós Administratiu va estimar íntegrament els arguments presentats per la defensa i en un auto judicial consistent obliga a la Direcció General de la Policia a anul·lar les dues sancions imposades.

En concret, la Magistrada del JCA ha deixat en evidència tant a la mateixa Direcció General de la Policia com a la Comissaria General d'Investigació Interna i Afers Disciplinaris, a l'afirmar de manera categòrica que:

“ante una acción de la Policía autonómica dirigida a la seguridad de las personas y a la persecución de presuntos delincuentes muy peligrosos (no atendieron al alto, intentaron atropellar a un agente, llevaban presunta arma de fuego), delincuentes que atacaron a la propia patrulla y a los propios policías, esta juzgadora concluye que la actuación del recurrente no puede encuadrarse en el tipo descrito de negligencia grave de sus deberes y obligaciones derivados de su propia función, ni tampoco puede afirmarse que el uso del arma dirigido a las ruedas de un vehículo conducido con presuntos delincuentes que no paraban ante el alto policial y que como se ha dicho atacaron a los propios agentes e iban armados, deba considerarse desproporcionado”.

 
Per tot plegat, la Magistrada va ESTIMAR el recurs presentat pels nostres serveis jurídics, anul·lant i deixant sense efecte la resolució sancionadora impugnada i declarant, com a situació jurídica individualitzada, el dret del nostre company a què li siguin abonades totes les quantitats que aquest va deixar de percebre a causa de la sanció ara anul·lada, amb els interessos legals des del dia que va deixar de percebre-les; amb adequació de les seves cotitzacions a la Seguretat social; amb cancel·lació de les sancions en el seu expedient personal professional i anul·lació de qualsevol altra conseqüència inherent a les sancions que li han estat imposades i ara anul·lades.

A més, la Magistrada ha imposat costes a la Generalitat de Catalunya, amb el límit total màxim per tots els conceptes de cinc-cents (500) euros.

Per tant, des del SEIME-FEPOL fem una valoració absolutament positiva de la sentència obtinguda i celebrem que les sancions imposades per Afers Interns i la DGP hagin quedat anul·lades per aquest cas concret.

Com a sindicat representatiu i majoritari dels membres de l'Escala Intermèdia del CME, som conscients de la necessitat de comptar i reconeixem la feina que es fa des de la Comissaria General d'Investigació i Afers Disciplinaris, dit això, també cal dir que com a policies i com a organització sindical hem de reclamar la necessitat que l'actuació d'afers interns ha de ser pulcre i objectiva, i en cap cas pot permetre's que les resolucions de les sancions imposades no siguin concretes i ajustades a dret, tal com així ha sentenciat la Magistrada del JC número 4 de Barcelona en la seva resolució judicial.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:22/2024 
DATA:27 de Març de 2024
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies