Reunió Comissaria General Investigació Criminal 23/01/2023 
 
Avui 23 de gener de 2023 ha tingut lloc la darrera reunió entre els sindicats representatius del cos de mossos d’esquadra, els responsables de la Comissaria General d’Investigació (CGIC) i els membres del servei d’administració en la qual s’han debatut i tractat diverses qüestions que són d’especial interès pels membres de l’especialitat i que afecten l’escala intermèdia:

1) Model territorial DPC-UTPC: El Cap de la CGIC ens informa que estan pendents que es puguin incloure totes les seves peticions en el nou decret que està previst que vegi la llum a finals del primer trimestre de l'any, No poden aportar més informació al respecte.
2) Oferiments UI: Des de la Comissaria General Tècnica ens informen que hi ha previsió que es publiquin uns oferiments, però sense especificar nombre de places.
3) Val de roba: Des d'administració ens inforrmen que ja es va abonar durant el mes de desembre i que les persones que resten pendents de pagament ho faran aviat.
4) Estat de les Unitats d'Investigació: El Cap de la CGIC manifesta que estan en sintonia amb totes les peticions i inquietuds que manifestem les organitzacions sindicals i que recolzarà totes les iniciatives que puguin sorgir per millorar les condicions laborals de totes les persones que estan a l'especialitat d'investigació.
5) Instrucció i grup de treball de les vacances i PAP de les Unitats d'Investigació: La nostra organització sindical sempre ha demanat un canvi en la planificació del sistema de concessió de vacances pels efectius i comandaments de l'especialitat, a tal efecte el Cap de la CGIC comenta que el grup de treball està elaborant la seva proposta perquè es pugui passar del 80% d'efectius al 66% d'efectius els que hagin d'estar disponibles en els períodes de vacances i que faran una consulta tots els Caps d'UI i Caps d'ABP del territori per obtenir el recolzament i poder elevar-ho a la Prefactura.
6) Guàrdies UI-ABP: Des de la CGIC ens manifesten que el nou model de guàrdies de les UI-ABP l'està treballant la Prefactura i que encara no s'ha presentat cap proposta.
7) Horaris UI: Es un dels temes que s'estan tractant a la comissió d'horaris.
8) Parc mòbil: S'esta donant prioritat a què les unitats que intervenen vehicles siguin les primeres en poder optar a la seva posterior utilització, es continua treballant per millorar la burocràcia que comporta la petició d'intervenció de vehicles.
9) Material informàtic per les UI's: Des de l'oficina de suport de la CGIC ens comenten que totes les peticions que vénen del territori demanant ordinadors i perifèrics s'estan autoritzant, però que sempre s'han de demanar pel circuit de la CGIC.
10) Unitat Operativa de Mobilitat: Des de la CGIC ens informen que van realitzar la petició que amb el nou decret la UOM estigués sota el paraigua de la CGIC.
11) Creació d'una taula de negociació: El SAP proposa demanar en el si del Consell de Policia una taula de negociació en la qual puguin intervenir CGIC, CSUCOT, Comissaria General Tècnica, Prefactura, SGRH, Departament d'Economia, per tal d'establir un document, un acord on es puguin aglutinar totes les necessitats de millora de l'especialitat i així d'aquesta forma tots els actors que tenen capacitat de decisió arribin a un acord. 
Des del SEIME donem suport totalment a la proposta del SAP, creiem que és cabdal buscar un altre mecanisme que pugui impulsar totes les millores que l'especialitat necessita.

16/01/2023

Consell Executiu del SEIME                 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:06/2023 
DATA:23 de Gener de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies