COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió Sales, SAUC i els sindicats policials 27/05/24 
 
Reunió de Sales 27/05/24

El  passat 27 de març  vàrem celebrar la reunió amb el Cap i el Sots Cap del Centre de Comandament de la Prefactura ,els serveis d'administració i les organitzacions sindicals. Us traslladem els punts més importants .


.. Formació.
En l’actualitat  s’esta  realitzant formació  del Curs de Sala i, el qual  s’està fent de manera descentralitzada al Complex Central i a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Aquesta edició donarà cobertura als efectius  que aniran destinats a la Sala Girona. Sobre el mes d’octubre es farà nova edició del curs, desconeixent pel moment si es realitzarà a la Sala 112 Reus o a l’ ISPC.
L’esmentat actual curs , l’ estant realitzant també membres de l’escala intermèdia ( sergents )  , els quals realitzaran unes jornades de formació especifiques per la seva condició de comandaments , ja que les seves tasques a realitzar seran les de Cap de Torn. Tanmateix,  i comptant amb l’escala intermèdia , es realitzarà en torn de nit formació interna a tot el territori sobre actualització del Dispositiu Gàbia

.. Manca d’efectius.
Els comandaments  presents tenen ple coneixement sobre   la greu situació que totes les sales estan patint a nivell manca d’efectius ,  i és per  això que han elevat informes  diversos per reclamar de manera urgent una solució tot afirmant que l’actual estructura no pertoca , no és l’adient i la correcte.
Sobre la Sala 112, estan d’acord amb les xifres facilitades pel SEIME pel que fa referencia a membres de l’escala intermèdia i les seves  mancances. Afirmen que fins el setembre no hi hauria cap mena de moviment d’efectius. S’afegeix que cap persona en practiques ( sergents/ sergentes i/o sotsinspectors/ sotsinspectores ) han estat destinats a aquesta Sala. Faran el possible per quan es finalitzin aquestes pràctiques demanar que vagin comandaments cap a aquesta destinació. Manifesta el Cap del Centre de Comandament de la Prefectura, que aquesta mancança especifica d’efectius de l’escala intermèdia es mirarà de solventar amb hores de cobrament adreçades als  esmentats per cobrir les necessitats especifiques.
Quan es formalitzin  els oferiments en curs , la plaça de Cap de la Sala de la RPMS, serà coberta per un sotsinspector/a .

.. Sala Girona.
El 17 de juny  la Sala de Girona  estarà operativa, amb ordinadors més actuals, taules i cadires ergonòmiques i el cablejat recollit i protegit de tal manera garanteixi la normativa actual sobre prevenció de riscos i salut laboral.

.. Sala Regional de Barcelona.
Sobre el projecte de reubicació  Sala Metropolitana Barcelona , no hi ha cap  previsió. Desig de revisió  el protocol amb GUB  per  tal de no duplicar incidents i coordinar d’una manera més eficients els efectius policials.
Copa Amèrica: S’ha demanat contingent per tal de reforçar la Sala, seran agents sortints de l’ISPC ( s’han demanat entre 20/ 25 efectius ) els quals reforçaran la Sala per aquest esdeveniment especial , tot rebent una formació especifica per aquests efectes.
Les conferencies seran separades i especifiques per aquest esdeveniment. Amb un CECOR a la Sala i l’altre al Port. Es disposarà d’hores per tal de reforçar/ cobrir  l’escala de comandaments per la Copa Amèrica.
Hi haurà un caporal/caporala per la Copa Amèrica, sense membres de l’escala intermèdia, ja que la direcció serà única via CECOR.

.. Sala Regional Metropolitana Sud.
Som informats que  durant un període d’entre 2 / 3 setmanes  la Sala Metropolitana Sud estarà ubicada a Barcelona , a  Bolívia. Aquest extrem es degut a   que cal renovar el sistema de cablejat i el servidor ( es va cremar ). Els efectius tindran lloc per aparcar a l’ABP.
Quan es formalitzin  els oferiments en curs , la plaça de Cap de la Sala de la RPMS, serà coberta per un sotsinspector/a .
                    
NÚMERO DE COMUNICAT:29/2024 
DATA:3 de Juny de 2024
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies