COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
PINTEN BASTOS !! 
 
Ahir, es van reprendre les reunions de negociació entre les organitzacions sindicals i els representants del departament d'interior.

Des del departament d'interior i des de la direcció general de la policia es va proposar continuar negociant els següents punts:

 
  • Reducció de la jornada anual i horaris
  • Pla de carrera horitzontal
  • Formació

Remarquem que, abans de seure a treballar i negociar un pla de carrera professional, s’han d’haver tractat prèviament certs aspectes que a hores d'ara no disposem de cap referència: fins a quines escales tindrà aplicació, categories, especialitats que tindran afectació, ni els llocs de treball de segona activitat i d’altres que el pla de carrera professional tingui impacte en un futur.

El primer pas que activarà el departament és la introducció en la llei d'acompanyament de  mesures pressupostàries d’una nova modificació a la llei 10/1994, de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, per introduir un nou article ( article 29 bis) per donar empara legal al pla de carrera horitzontal.
La realitat és que haurem d’esperar com es va  desenvolupant i quina incidència final tindrà en la situació política actual.

Segon pas, disposarem suposadament de tot un any (com a mínim) per discutir i treballar sobre el que, com i quan suposarà el pla de carrera.

Finalment, el tram que suposa el cost econòmic del pla, ja que a hores d'ara es desconeix el seu cost i l’impacte pressupostari que tindrà, tot i que els responsables del departament ja ens avancen que la previsió del desplegament d’aquest pla no serà abans del 2025.

El Departament també ens comunica, la necessitat de negociar de seguida, la retirada del premi de vinculació de la forma actual que consisteix en uns trams econòmics que s’abonen a la nòmina del mes de juny sense especificar tampoc de quina forma es compensarà aquesta pèrdua econòmica.

Des de la nostra organització sindical SEIME-FEPOL vàrem comunicar la necessitat de tractar els temes que estan perjudicant els membres de l'escala intermèdia, abans i a posterior de l'acord signat per la plataforma d'unió sindical i el departament d'Interior.

De nou, vàrem fer esment a la diferència retributiva entre escales, el no assoliment del canvi de grup C1 al B, la no compensació de la disponibilitat, la no aplicació de la revisió de llocs de la categoria de sergent/a de l'acord de 2022, vàrem exposar i explica la situació d'alguns nivells retributius que considerem de "Low cost", la no aplicació de cap millora retributiva per alguns casos concrets en els últims acords, el curt reconeixement que s'ha fet a la figura del cap de torn.

Ahir, malauradament vàrem ser testimonis de les cares de preocupació dels signants d'aquest acord ( USPAC,SEGCAT,SPC, CAT, SEI) que han pecat d’una ingenuïtat i immaduresa pròpia de la manca d’experiència en la negociació d’acords en fer-se palesa la jugada mestra del departament d'interior, el qual ha aconseguit un xec en blanc per allargar en el temps qualsevol nova negociació, impossibilitant en un curt espai de temps treballar i negociar millores que permetin millorar i reduir les diferències retributives que afecten els membres de l'Escala Intermèdia i la resta membres del Cos.

Com a organització majoritària i representativa de l'Escala Intermèdia, tenim clar que davant d'aquesta situació, ben aviat el col·lectiu s'haurà de mobilitzar, nosaltres estarem preparats i esperem que els membres de l'Escala Intermèdia hi siguin.

A aquest efecte, el proper 7 de novembre i aprofitant el monogràfic sobre seguretat pública previst en el Parlament de Catalunya creiem que pot ser una bona data per fer-nos visibles.


Comandaments de l’escala intermèdia del Cos de Mossos d’Esquadra: la mobilització col·lectiva és l’eina per reivindicar legítimament el malestar profund amb la nostra administració, és hora que defenseu la vostra tasca, que defenseu la vostra dignitat professional i econòmica. Tenim l’oportunitat de demostrar que som la columna vertebral del Cos de Mossos i ens hem de fer valer !

Està en les vostres mans decidir el vostre futur: què volem ser i cap on volem anar.


Consell Executiu del SEIME
 
DATA:24 de Octubre de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies