COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
CONSELL DE LA POLICIA 22/01/2021 (2a sessió) 
 
Us fem un resum dels punts tractats:

Processos de selecció i provisió de llocs de treball: hem manifestat les queixes i el malestar de molts de vosaltres per les preguntes i respostes de la primera prova de coneixements (rebuscades) i el fet que pugui comportar puntuacions baixes. També preguntem per la previsió de l'inici de la fase del curs. La SGRH ens manifesta que traslladarà la queixa al tribunal qualificador i sobre l'inici del curs ens comunica que estan treballant per tancar les dates i diu que les pràctiques aniran sobre el període d'estiu.

Freqüència de les convocatòries: Es treballa amb la idea que a partir del 2022 es pugui anar fent de forma alterna promocions internes i els anys següents les especialitats. La propera convocatòria de concurs general es publicarà un cop resolt el concurs d'UI per poder oferir més llocs de treball.

Pla de carrera professional USC: reclamem l'aplicació del punt tretze de l'acord de 2020 que proposa la creació, en el si del Consell de la Policia, d’una comissió paritària amb la finalitat de revisar i actualitzar les propostes treballades fins al moment.

Jubilació anticipada: Preguntem quins tràmits s'han dut a terme des del Departament d'Interior amb els òrgans competents de l'Estat per dur el desplegament normatiu que es farà durant aquest 2021. Pel que respecta a les partides pressupostàries demanem saber quines partides s'han reservat pel Govern de la Generalitat per fer front al que suposarà la sobre cotització necessària per la jubilació anticipada, en relació als coeficients reductors. El conseller d'Interior manifesta que van treballar amb els grups parlamentaris a Madrid i en referència a partides pressupostàries estan a l'espera de les aportacions que vinguin des de Madrid al Departament d’Interior. Ens comenta quequan hi hagi disponibilitat pressupostàriala jubilació anticipada hade ser una prioritat.

Estudi de càrregues de treball: El preacordsindical-administració de l’any passatrecull en el punt 1, que en el termini de tres mesos a partir de la signatura, el departament realitzarà un estudi de les càrregues de treball i responsabilitats de llocs de treball de comandament (intermèdia, executiva i superior) amb la finalitat d'aconseguir una distribució més adequada dels diferents nivells retributius.Tornem a reclamar aquest punt i fem una descripció de la distribució dels nivells retributius i de les diferències que hi ha entre uns llocs de treball i uns altres.
Posem com a exemple els nivells retributius de sotsinspector/esi sergent/esde l'àrea de brigada mòbil, nivell retributius dels llocs de treball de les CD’si unitats de seguretat ciutadana,així com tambéels nivells retributius dels caps d'unitat tanta nivell d'àrea bàsica, regional i central.De la comissaria tècnica ens comuniquen que estan treballant enl’estudi.

Passi del grup C al grup B: demanem que es dugui a terme, desdel departament d'interior ,les actuacions necessàries per impulsar l'homologació, pels òrgans competents, de la formació impartida per l'ISPCper poder dur a terme el passi del grup C al B de les categories de Sergent/a i Sotsinspector/a.
LaSGRHens comunica que és un tema molt complex queportarà tempsi que estan treballant en el tema.

Increment del 0,3%: l'administració proposa un complement d'operativitat plena per a les Unitats de Seguretat Ciutadana, tot i que també ens informen que és necessari el permís de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal.

Guàrdies Unitats d'Investigació: Després que s'hagi tramès el document de conclusions aprovades en Grup de Treball amb sindicats, interpel·lem la necessitat d'acordar el sistema de guàrdies entre la part operativa regional i els sindicats.

Imputació horària per assistència al judici del 17-A al'Audiència Nacional: laSGRHs'ha compromès a arreglar cada situació concreta.

Paga extraordinària COVID-19: es reclama mateixes condicions que els altres col·lectius.

Modificació del decret d'eleccions: laSGRHmanifesta la necessitat de fer una reforma.Cal un consens entre tots i ens insta a participar en un grup de treball.

Uniformitat: transmetem les queixes per la dificultat de la reposició de peces de roba actual.Sobre la nova uniformitat ens comuniquen que el model de gorra ha estat canviat per una gorra i serà tipus beisbol, però amb una presència que dignifiqui la uniformitat.

Parc móvil: s'han lliurat 410 vehicleslogotipats,223 dels quals han estat per a lesUSC.La resta són per unitats de protecció de persones i especialitats.Ens comuniquen que hi han incorporat les millores sol·licitadesi que han rebut noves propostes de millora perincorporaren properes remeses. També ha quedat clar que els nous vehicles són un salt qualitatiu.

Defensa jurídica i indemnitzacions per lesions i danys en acte de servei: el conseller d'Interior ens comunica que, a conseqüència de la jurisprudència recent,s'ha de fer la indemnització per lesions sempre que no hi hagi imprudència o dol i cal avançar-la un cop estiguin els informes mèdics que acreditinl'abastde les lesions.Per aquest motiu,ja tenen una normativa redactada a l'espera de l'informe favorable d'economia.També comunica el seu compromís en defensar l'exercici de la defensa dels drets dels mossos, però tambécal trobar una solució d'equilibri per un problema existenta la societat.

Fundació del cos de mossos d'esquadra: durant el darrer any s'han fet diverses reunions. S'ha avançat en els estatuts i els àmbits d'actuació. Ara mateix s'estan incorporant les propostes i esmenes de la Direcció general de drets i entitats jurídiques, i també les que vam fer des de les organitzacions sindicals.  

Reestructuració de les sales: la previsió de tancament de la SRC de Gironaes preveu que sigui en el mes de novembre d'enguany. Es treballarà conjuntament amb les organitzacions sindicals per trobar una sortida a les persones que hi estan destinades.

Trasllat de dependències trànsit de Sabadell a l'ABP de Cerdanyola: des dels sindicats es comunica que l'ABPde Cerdanyola no està preparada per acollir els companys de trànsit ni els vehicles.

Tancament dels sectors de trànsit: els sindicats hemargumentat l'error que significarà mantenirleslínies estratègiques marcades en 2015 de tancaments de sectors de trànsit.

Defensa jurídica de mossos en cap de semana: trasllademal conseller l'abandonament jurídic i dedefensa encaps de setmana que han patit alguns membres del cos, lesionats en actuacions policials produïdes en cap de setmana. El conseller desconeixia aquests extrems i es compromet a implantar els mecanismes que garanteixin l'atenció jurídica les 24 hores del dia.

Vacunació contra elCOVID19 al cos de mossos d'esquadra: ens comunica la secretaria del Departament d'Interior que ja estan treballant en l'elaboració del pla de vacunació.


Us recordem la propera setmana hi haurà la tercera sessió d’aquest Consell de la Policia. Per qualsevol aclariment o dubte poseu-vos en contacte amb els nostres delegats i delegades.

Sindicat de Comandaments de l’Escala Intermèdia
SEIME.29/01/2021       
NÚMERO DE COMUNICAT:2/2021 
DATA:1 de Febrer de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies