COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Comissió de relacions amb l'ISPC 13/07/2023 
 
Us traslladem les novetats més rellevants, d'afectació a l'escala intermèdia, de la comissió de relacions entre les organitzacions sindicals representatives del Cos de Mossos d'Esquadra  i de les Policies Locals amb l’ISPC:
El punt més rellevant és el curs de Sotsinspector/a adreçat a membres dels cossos de policia de Catalunya. Tindrà 130 places en dues edicions. Les dates seran de setembre a octubre del 2023 (primera edició) i primer trimestre del 2024 (segona edició).  És important recordar que només  és una previsió, ja que emana d'un document pendent d'aprovació el 20 de juliol pel Consell de Direcció de l'Ispc. La durada serà de 200 hores i la modalitat esdevindrà semipresencial. Per part del Seime, hem preguntat més informació sobre la modalitat semipresencial. Ens responen que l'ensenyament en línia al curs de sotsinspector/a serà residual, per tant, la  majoria d'assignatures s'impartiran de forma presencial.
Pel que respecta al curs de sergent/a, hi haurà 200 places i es realitzarà el primer trimestre del 2024. La durada serà també de 200 hores amb modalitat semipresencial.
Des del Sicme i Seime hem reclamat més cursos d'actualització de direcció d'equips o altres matèries d'afectació a les escales de comandament respectives, tal com marca l'acord del 2022 entre el Departament d'Interior i les organitzacions sindicals.
Amb relació als temaris de promoció interna, s'ha demanat que ens siguin facilitats pel propi cos de Mossos d'Esquadra, tal com ja s'havia fet fa anys. Ens comenten que això és una petició que s'ha de fer a través de Consell de Policia perquè l'Ipsc no és l'òrgan competent.
A nivell d'informació general, ens comuniquen que el quinze de setembre la nova promoció farà "la tirada de gorres". La convocatòria d'accés al CME està previst que entri a l'Ispc la setmana després de reis.
Per a més informació, o enviament de suggeriments formatius de cara a l'any 2024, no dubteu a contactar amb els vostres delegats de referència, o a través del formulari "Et truquem" de la nostra web.                 
DATA:13 de Juliol de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies