COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reclamem dignificar la figura dels Caps de Torn d'USC 
 
No fa falta esmentar que els Caps de Torn d'Usc són una figura cabdal pel bon desenvolupament de les tasques  diàries a realitzar. Una figura que, avui en dia, està quasi a les acaballes a conseqüència del seu desgast per l’erosió constant per part del tractament rebut a diferents nivells de la nostra organització.
La  càrrega de responsabilitat assignada als Caps de Torn d'Usc (ja de per si molt elevada doncs és una figura utilitzada com a comodí: responsable del torn ,supervisor de serveis i persones, en algunes ocasions màxim representant del Cos a la seva destinació, gestor de feina i de persones...) no para de créixer. Com a exemple, l’assignació als Caps de Torn dels  dispositius conductors d’energia i els dispositius policials de gravació ( DPG, càmera ), els quals comporten aparellada una nova gran càrrega de responsabilitat. Sense anar més lluny, ens trobem que des de fa una setmana hi ha un nou PNT d'actuació policial davant l'ocupació d'immobles, en el qual s'especifica en el seu punt 5.5 de "Desallotjament de l’immoble i restitució al seu titular legítim" que l'últim requisit per a desallotjar és que el cap de torn ho autoritzi. Una responsabilitat més a afegir.  Podríem arribar a entendre que fos la supervisió del desallotjament la tasca pròpia al Cap de Torn d'Usc però l'autorització, al nostre entendre, pertocaria a una figura superior. I aquí, podríem afegir  que quan algun incident no surt com s’esperava es tendeix a buscar un culpable que té altes possibilitats de recaure en la figura del Cap de Torn d'Usc.
Actuacions viscudes com la d'un Cap de Torn de Manresa que va resultar greument ferit i mutilat per un individu que els va atacar amb una catana, posen de manifest que el risc que sofreixen els Caps de Torn no el pateixen altres efectius que no fan tasques operatives al carrer.  
Constatem que, en bona part del territori, aquells efectius que tenen guanyada una plaça com a Cap de Torn d'Usc estan comissionats a altres llocs i especialitats, ja que la manca de reconeixement comporta que el missatge que, avui en dia, s'està enviant a tots els Caps de Torn del nostre cos és un "campi qui pugui" cap a altres llocs amb menys perillositat i, en força ocasions, més ben remunerats. 
Pels motius exposats i, sota el nostre parer, és una injustícia que un caporal d'especialitat de nivell 4 (i això ho diem amb tots els respectes) percebi 600 euros anuals més que un sergent Cap de Torn d'Usc, més quan això no passa en categories superiors, ja que un sergent/a de nivell D no rep més retribucions que un sotsinspector C.20, o un sotsinspector/a que faci funcions "d'especialista" no percep més retribucions que un inspector en el seu nivell retributiu més baix. Aquest any, hem vist que la bretxa retributiva entre sotsinspectors i inspectors augmentava perquè es va decidir que no podia ser que una categoria com la de sotsinspector/a percebés quasi el mateix sou que l'escala executiva, però sembla que aquest mateix criteri no és vàlid per a l'escala intermèdia. En fi, un greuge comparatiu més.
Malgrat l’augment en l’assignació de tasques i responsabilitats, la figura del Cap de Torn d'Usc continua essent la menys reconeguda i maltractada de totes, doncs es troba a baix de tot de l’escalafó dels vuit nivells retributius que té la categoria de sergent/a o de sotsinspector/a.
Un altre punt cabdal per a nosaltres és el reconeixement específic de la figura de Cap de Torn a la RLT, tal com ja  passa en la figura del Caporal que fa funcions de  Cap de Torn. A la última RLT podem constatar que els caporals/es consten com a "CAP DE TORN", mentre que els sergents/es i sotsinspectors/es com a "UNITAT DE SEGURETAT CIUTADANA". Per quin motiu aquest greuge? Doncs la nostra opinió és que els efectius de l’escala intermèdia que guanyen plaça a Usc són utilitzats com a figura comodí per escales de comandament superior a la nostra.
Pels motius esmentats, reclamem dignificar d'una vegada per totes la figura dels Caps de Torn d'Usc. Al nostre entendre, seria de justícia que tots els efectius de l’escla intermèdia que estan fent funcions de Caps de Torn d'Usc fossin reconeguts a la RLT com a Caps de Torn de l’Abp i passessin a cobrar un nivell retributiu concorde a les seves responsabilitats inherents, que no podria ser menys que un 18.2. en el cas de sergents/es  i  un 21.A en el cas dels sotsinspectors/es.Consell executiu del Seime
11 de novembre del 2022
                                                                              
NÚMERO DE COMUNICAT:110 
DATA:10 de Novembre de 2022
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies