COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Comissió de seguiment del Pla d'Igualtat del CME 
 
En data de 23 de novembre es va celebrar la 5a reunió de la comissió de seguiment del Pla d’Igualtat. Aquests són els punts principals que s’han tractat:

- Enquesta d’Igualtat de la PGME:
Es va informar sobre   l’Enquesta i  la situació de dones i homes de la PG-ME. La previsió es que l’1 de gener es procedeixi a la seva distribució entre els companys/es.
La difusió permetrà arribar a la totalitat d’efectius, ja que és rellevant  que el percentatge de persones que responguin el qüestionari sigui significatiu.

-Acord de 31 de juliol de 2023 sobre conciliació i millores retributives del cos de Mossos d’Esquadra: 
Existeixen  restriccions de la instrucció 8/2023 que acoten la mobilitat geogràfica amb un temps i quilometratge que no estableix l’acord signat.  

La resposta es que ha d’existir  un mínim de distància, ja que es podria donar  el cas de  demanar una comissió per anar d’una comissaria a una altra de Barcelona (  per exemple )  i aquest fet  no estaria relacionat amb la conciliació . Caldrà estudiar cada cas concret. És per tant  recomanable que cadascú/na reflecteixi a l’apartat “observacions” la seva situació particular perquè sigui valorada com pertoca.

- Implementació de les actuacions del Pla d’igualtat:
En l’actualitat , s’ha arribat aproximadament al 65% de les actuacions implementades.

- Convocatòries d’accés:
De l’anàlisi de les convocatòries d’accés i el percentatge de dones que presenten sol·licitud de participació en la convocatòria , és un indicador que la mesura de la reserva de places i la resta d’actuacions de difusió i comunicació adreçades a dones i homes ha tingut  un efecte crida.

Ja que en les  tres convocatòries 46/22, 46/23 i 46/002/23, en les quals s’ha  aplicat la reserva de places, s’ha presentat un 35%, 36% i 37%, respectivament. Per fer una comparativa, a la convocatòria 46/19 es va presentar un 25%.

A la  última convocatòria, donat el nombre de dones presentades i de les seves notes, no ha fet falta aplicar el recurs del 20% del diferencial de nota.

-Sales de lactància:
Avui  ja hi ha 2 sales obertes, a Egara i a la RPMS. Pel que fa a les de la RPP i Nord, la previsió és  que el 1r semestre del 2024 s’iniciïn les  obres, i al 2n semestre 2024 es farà una recerca de sales,  a l’edifici de Les Corts com a les seus regionals.

- Informe CGIC:
De l’informe que s’ha fet a la CGIC ( novembre del 2022), la lectura és que  les dades no són negatives, ja que  hi ha un 23% de dones,  percentatge  similar al de les dones al CME.

Les dades són més negatives a mesura que s’ascendeix d’escala i segons en quines unitats, però el que mostra es que les que tenen menys presència de dones , són aquelles que tenen horaris menys estables o més dificultats per fer efectiva la conciliació laboral i familiar. 
                    
DATA:23 de Novembre de 2023
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies