COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Reunió Regió Policial Metro Sud 13/03/24 
 
Us fem un resum dels punts més rellevants tractats a la reunió.

-Arribada de vehicles nous al CME :
Si no hi ha cap mena d’impugnació  , arribarien  529 vehicles  al desembre.
També per a finals d’any, si no hi han impugnacions  sobre la licitació, arribaran 330 vehicles més, (  híbrids i/o elèctrics ) 

-Valoració de les GNP’s a nivell de l’escala intermèdia:
Valoració positiva d’aquestes. A l’engròs es mira de realitzar un bon i just  repartiment de les guàrdies, podent-se donar fets puntuals. Per fets puntuals , es recomana dirigir-se a la “ Mesa Operativa d’Investigació “ per solventar el possible desajustament i/o desavinença. Si el tema no ha estat solventat, elevar el tema a les reunions regionals.

-Manca generalitzada de comandaments a la Regió :
És la Regió amb més mancança de Caps de Torn d’ABP i de CTO ( Cap Torn Operatiu ).

El Comissari manifesta que la Regió no pot  remoure els comandaments provisionals ja disponibles en aquesta ,per tal de millorar de manera més  eficient en  la mancança  d’efectius d’aquestes categories.
La solució són les actuals  promocions d’ascens en curs. Sobre l’assignació i destinació d’aquest augment de comandaments, la prioritat a nivell de Cos i a  la qual s’ha afegit la Regió:
1..Caps de Torns Operatius ( CTO ).
2..Sots Caps ABP’s.
3..Caps de CD’s.
4.. Caps de Torn ABP.

-Estat oferiment de quatre places de sotsinspector a la Regió:
L’oferiment resta aturat a nivell regional , el qual sortirà a nivell general.

-Mobile . Hores extres.
La Regió no va disposar de dotació pel pagament  d’hores extres pel servei MOBILE.
Si que es van realitzar 600 hores extres pagades , 300 hores per la BRIMO i 300 hores per la ARRO.
BRIMO, de 16 equips treballant, 1 remunerat per hores extres.
ARRO, de 13 equips treballant, 1 remunerat per hores extres.

-Furgonetes trasllats detinguts:
La Regió farà un estudi i  avaluació  de dades per tal de valorar la ubicació més optima i eficient d’aquest vehicles.Consell Executiu SEIME


                      
NÚMERO DE COMUNICAT:17/2024 
DATA:18 de Març de 2024
FITXER:RPMS2.jpg
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies