COMUNICATS, ACCIÓ SINDICAL 
Consell de Policia 30/07/2021 
 
Avui divendres ha tingut lloc el primer Consell de la Policia amb la presència de l'Hble. Sr. Joan Ignasi Elena, conseller d'interior i amb la nova cúpula del departament d'interior. Donat el gran nombre de punts presentats el Consell es realitzarà en dues sessions, la següent tindrà lloc el pròxim 3 de setembre. 

Us fem un resum dels punts tractats:

Informació sobre processos de selecció i provisió de llocs de treball:

Ens comuniquen que el 14 de setembre tindrà lloc la primera reunió del grup de treball de promoció i provisió.
Previsió concurs oposició investigació bàsica, avançada i policia científica categoria sergent/a, aprovació de llistes provisionals admesos, exclosos, llista exemptes fases d'oposició i llista provisional de la preferència de llocs de treball el 08/09/2021.
Previsió de Concurs General últim trimestre de l’any 2021.
Previsió de nomenament i com es farà l'adscripció provisional dels nous i noves sergents/es i sotsinspector/es de les dues convocatòries obertes.
Ens comuniquen que la previsió de nomenament serà a principis del mes d'octubre i també es farà l'adscripció provisional en espera que a finals d'any s'efectuïn altres convocatòries com el concurs general.
També s'ha reclamat la necessitat de posar en marxa un nou concurs específic (antigues LD) per evitar la provisionalitat i per afavorir el desalliberament de places ocupades.

Informació sobre l'estat de les actuacions sobre punts pendents de l'acord signat el 2 de juliol de 2020.

Jubilació anticipada CME.
El conseller d'Interior ens ha comunicat que com no potser d'una altra manera, des de la Conselleria d'interior assumeixen com un dels primers compromisos i una prioritat, la jubilació anticipada del CME.
El conseller ens ha comunicat que per a la següent setmana tindrà lloc la reunió bilateral entre Govern de Catalunya i Govern d'Espanya, per aquest motiu ha transmès a l'executiu català el punt de la jubilació anticipada com a prioritat de la conselleria d'interior.
El secretari del Departament també ha intervingut posteriorment per fer una explicació des d'un punt de vista més tècnic per explicar la situació actual del procediment obert per jubilació anticipada del CME.

Pla Carrera Professional d'USC.
Ens comuniquen que el 22 de setembre es celebrarà la comissió aprovada el 7 de maig en el si del Consell de la Policia, de composició paritària, amb la finalitat de revisar i actualitzar les propostes treballades fins al moment sobre aquesta qüestió i establir un pla de carrera professional per a les unitats de seguretat ciutadana del cos de Mossos d'Esquadra.
Esperem que aquest cop es doni l'impuls per tancar i poder reconèixer els companys/es d'USC.

Petició de revisió de nivells retributius dels comandaments de l'escala executiva i intermèdia.
La Subdirectora General de Recursos Humans ens comunica que de cara al setembre tindran un document i s'hauran de fer diverses trobades.
Des del SEIME estem a l'espera de poder seure i poder tancar aquest tema.

Informació tràmits pel passi del grup C al B de l'escala intermèdia.
La SGRH ens comunica que és un tema molt complex amb diversos fronts i actors diferents, per això fins al moment no ha estat possible iniciar els treballs i les reunions necessàries per tractar aquest tema a fons, en comunica que durant el mes d'octubre ens convocaran per fer les primeres reunions de treball.
Des del SEIME celebrem que tant aquest punt com l'anterior que van ser introduïts en l'últim acord signat en 2020 es comencin a treballar.

Proposta d'aplicació de l'increment addicional del 0,3% establert a l'article 25.3 de
la llei 4/2020, de 29 d'abril.
El secretari del departament ens informa que des del departament volen que l'increment del 0,3 s'apliqui a la millora del preu de la nocturnitat.
Aquest punt es posposa a reunions posteriors per poder trobar consens amb la majoria de sindicats.

Val de roba.
El secretari també ens informa que finalment tenen previst que el val de roba es faci amb un abonament en metàl·lic per ingrés en nòmina i es deixi de fer el tema del val de roba.
Tot i que s'ha fet demanda per incrementar la quantitat actual de l'import del val, ens han comunicat que ara per ara l'increment únicament ve motivat per ajustar el tema de la retenció fiscal, ja que cal augmentar en un 22% l'import per la retenció.
Des del SEIME valorem positivament el fet de modificar la fórmula i es faci l'ingrés en nòmina.

Uniformitat.
El director general de la Policia ha corroborat l'inici definitiu del procés que ha de permetre eliminar l'actual uniformitat i incorporar-ne la que ja fa anys que es va aprovar. Per tant, esperem que aquesta qüestió no tingui més sorpreses i el canvi d'uniformitat sigui per fi una realitat.
Avui divendres ha tingut lloc el primer Consell de la Policia amb la presència de l'Hble. Sr. Joan Ignasi Elena, conseller d'interior i amb la nova cúpula del departament d'interior.
Aquestes han estat les qüestions tractades en aquest Consell de la Policia. Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

COMISSIÓ EXECUTIVA
Sindicat de Comandaments de l’Escala Intermèdia
30/07/2021
 
NÚMERO DE COMUNICAT:34 
DATA:31 de Juliol de 2021
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies